Slovenski biografski leksikon

Sketelj Janko, strokovnjak za sanitarno hidrotehniko, r. 5. sept. 1909 v Trstu finan. kontrolorju Ivanu in Katarini r. Vavpotič, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1915–8 v Trstu, 1919–20 v Domžalah, v Lj. pa realko 1920–7 (mat. 1927) in študiral od 1927 na gradb. odd. tehn. fak. (dipl. 1936). Po opravljenem voj. roku je bil na tehn. odd. banske uprave inž.-dninar 1937–8, dnevničar 1938–9, pripravnik 1939–41 v ministr. za gradnje v Bgdu, dodeljen teren. sekciji v Logatcu, trasiral in projektiral drž. ceste, gradil utrjevalna dela; nivelator jun.–avg. 1941 pri delih za novo merjenje Lj., asistent v Inštitutu za vodne zgradbe sept. 1941–6, vmes opravil 1942 drž. izpit in bil maj–okt. 1945 v. d. šefa odseka za gradb. industrijski material, docent od 1946, od 1953 izr., od 1961 red. prof. gradb. odd. tehn. fak., predstojnik 1956–7, prodekan 1957–8, dekan Fak. za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 1963–5. – Objavil je: Eksakten način dimenzioniranja kapnic. 1934; Vrednotenje padavinskih podatkov za hidravlični preračun kanalizacijskega omrežja. 1954 (oboje ciklostil); Hidravlični preračun vodovodnega omrežja. 1957. Zal. Uprava za vodno gospodar. LRS, (habilit.); strok. članke (Gradbeni vestnik 1958–9, 61–4 z dr. M. Rejicem; 1960, 75–6; Nova proizvodnja 1954, 404–8; 1959, zv. 2, 3–4 z dr. inž. R. Modicem in dr. M. Rejicem), oceno (Gradb. vestnik 1958–9, 61). – Izvedel je številna dela mdr.: uredil, organiziral Inštitut za zdravstveno hidrotehniko; gradil stavbe hidrotehn. odseka in vodogradb. laboratorija; hidrološko preiskal npr. Lj. polje, Mrb otok, Moste, Sorško polje, Medvode, Vuzenico, Blejsko jezero; predlagal in preračunal čistilne naprave za odplake v Ilir. Bistrici, Zalog itd. – S. se je udeležil IV. seminarja evrop. sanit. inženirjev (Opatija 1954) in bil delegat na VII. seminarju (Madrid 1961), obiskal tečaja za industr. odplake (Dunaj 1955; Zürich 1956) in se v ta namen mudil tri tedne v Zah. Nem. (1958). Je član različnih, v stroko spadajočih komisij. L. 1950 je prejel Prešernovo, 1957 (z dr. ing. R. Modicem in dr. M. Rejicem) Kidričevo nagrado. – Prim.: ULj 256–7; Objave 1958, št. 13; 1959, št. 16; 1961, št. 26. Lvk.

Leskovšek, Drago: Sketelj, Janko (1909–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi575518/#slovenski-biografski-leksikon (8. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine