Slovenski biografski leksikon

Skala Anton, defektolog, r. 9. dec. 1889 v Vremskem Britofu pri Divači nadučitelju Antonu in Ani r. Maslo, živi v Bgdu. Obiskoval je osn. šolo 1897–902 v Vipavi, 1.–3. razr. I. drž. gimn. 1902–5 in učiteljišče 1905–9 (mat. 1909) v Lj., nakar je bil osnovnošol. učitelj v Podragi, potem v Šturjah na Vipavskem ter 1911 opravil uspos. izpit. Med 1. svet. vojno je bil mobiliziran, šele avg. 1919 razrešen voj. službe in jeseni postal učitelj v Topolščici, potem v Mrbu. Po strok. izpitu za poučevanje prizadete mladine (1923) je bil strok. učitelj in ravnatelj na pomožni šoli v Mrbu, od 1930 referent, od 1937 svetnik v ministrstvu za prosveto v Bgdu. V 2. svet. vojni so ga Nemci zajeli 1941 v Han Pijesku (Bosna), ter ga kasneje kot voj. ujetnika izročili Italijanom. Po italij. kapitulaciji se je S. zatekel v Švico, vendar kot interniranec smel k predavanjem na univ. in na pedag. delo v Zavodu za epileptično mladino v Zürichu. Tu je 1944 referiral o spec. pedag. stremljenjih v Jsli (obj. v časopisu Pro infirmis 1944, 81–90). Apr. 1945 se je vrnil v Bgd in v ministrstvu za prosveto kot svetnik prevzel referat o special. šolstvu. Od 1947 je predaval pedagogiko na bgd Višji pedag. šoli honorarno, od 1950 kot prof. do upok. 1953, hkrati tudi 1947–58 honorarno na bgd Filoz. fak.

S. se je najprej poskušal v leposlovju. Objavil je več krajših črtic s soc. vsebino (DP 1909, psevd. Andrija; Sn 1913, 330–1; razni časopisi). Kmalu se je popolnoma posvetil pedag. delu, zlasti pa vzgoji defektne mladine. V zvezi s pravilniki za vzgojne zavode za prizadete otroke in specialne šole sta izšli knjižici Predpisi. Lj. 1932 in Prosvetni zbornik. Lj. 1937. Od knjig, kjer S. obravnava ta vprašanja v srbohrv., je najbolj tehtna in obsežna O vaspitavanju dece ometene u razvitku. Bgd Nolit 1959, izšla tudi v slov. prevodu: O vzgoji razvojno prizadetih otrok. Prev. Marijan Pavčič. 1962. — S tega področja je tudi njegov prvi slov. članek Iz življenja duševno zaostalih otrok (P 1928–9) ter vrsta drugih od 1930 v bgd listih (Glas nedužnih, Glasnik soc. pedijatrije, Narodna milicija, Nastava i vaspitanje, Pedag. biblioteka, Pedag. rad, Povratak u život, Roditelj, Savremena škola, Specijalna škola, Učitelj, Zdravstv. zaštita narodnog podmladka).

S. je pomagal v Mrbu pri osnovanju Oblast. odbora nar. odbrane in mu bil tajnik (general R. Maister, predsednik); pri ustanovitvi (1925) Zveze kult. društev, ki ji je predsedoval, in Mrb župe jsl pevačkog saveza. — V mladih letih je tudi igral in režiral Rokovnjače, Verigo itd. — Kot predavatelj je nastopil na učit. konferenci v Vipavi 1912 (obj. P 1912, 233–6), v Rušah 1927 (obj. UT 1927, št. 42–6). Referiral je na kongresih v Atenah 1936, Bgdu 1938, Ženevi 1939.

Bil je več let tajnik in član uredništva Narod. podmladka v Bgdu, uredil publikacijo Spomenica Domova slepih u Zemunu (1917–37) in ji napisal več sestavkov. — Šifre: Sk. ml.; a. s. (do 1919). — Ocene: prof. Svet. Petrović, Naš istok, Caribrod 1933, 5. nov.; dr. Fr. H. Mandić, Novosti 1934, 18. febr.; dr. Ozvald, P 1934, 288; Politika 1937, 12. okt.; Pravda 1937, 30. okt.; Borba (Bgd) 1959, 5. apr.; Pavčič Marjan, SodP 1959, 249–51; Miodrag Matič, Specijalna škola 1959, 219–21. — Prim.: osebni podatki. — Slika: Spomenica Domova slepih u Zemunu (1917–37), 389; Učitelj 1939, 342; Štirideset let gluhonemnice v Lj. 1940, 17; IS 1929, 304 (karikatura Iv. Mežana). *

Uredništvo: Skala, Anton (1889–1968). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi572787/#slovenski-biografski-leksikon (22. januar 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine