Slovenski biografski leksikon

Sigonius (Žigon) o. Sigismund, asket. pisec, r. ok. 1644 nekje na Goriškem, u. 19. jul. 1711 na Sv. gori (Skalnica) pri Gor. Nekako 17-leten je vstopil v franč. red, se v njem izobrazil, bil nad 40 let lektor bogosl. in 50 let redovnik. Izvolili so ga tudi za kustosa province in 1693 poslali vizitirat češ. provinco sv. Venčeslava; 1698–700 je bil gvardijan na Sv. gori. — Iz dal je: Summulae spirituales de oratione mentali. Benetke 1697, asketski spis, znan tudi izven redovnih hiš in ohranjen v veliki semeniški knjižn. v Lj. — Prim.: Necrologium Patrum et Fratrum … Provinciae S. Crucis (rkp., spopolnil p. Castul Weibl, z dodatki še v rabi), besedilo za 19. jul. (Franč. samost., Lj,); Faidiga p. Maurus, Bosnia Seraphica (rkp., ib., knjižn.) 733; Furlan, ČZN 1926, 33; Zbornik teol. fak. v Lj. 1962, 376. Mkč.

Miklavčič, Maks: Sigonius, Sigismundus (okoli 1644–1711). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi567634/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Primorski slovenski biografski leksikon

SIGONIUS (SIGON, ŽIGON) o. Sigismund (krstno ime Janez Krstnik), asketski pisec, r. sept. 1644 (krščen 10. sept.) v Gor., u. 19. jul. 1711 na Sv. Gori pri Gor. Oče Matija, mati Katarina Bertis (Bertič?), (poročila sta se 21. okt. 1642 v c. sv. Ivana v Gor.). Stopil v franč. red in se tam izobrazil. Nad 40 let je bil lektor bogoslovja. Izvolili so ga tudi za kustosa province in ga 1693 poslali na vizitacijo češke prov. sv. Venceslava. 1698–1700 bil gvardijan na Sv. Gori. Izdal je Summulae spirituales de oratione mentali, Benetke 1697 (1 izv. hrani sem. knjiž. v Lj.).

Prim.: LibBapt. IV gor. stolnice, 154; LibMatr. II gor. stoln., 18; Kociančič, Hist. Archid., 165; Manzano, Cenni, 192; SBL III, 307.

V-č

Marušič, Branko: Sigonius, Sigismundus (okoli 1644–1711). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi567634/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine