Slovenski biografski leksikon

Sigonius (Žigon) o. Sigismund, asket. pisec, r. ok. 1644 nekje na Goriškem, u. 19. jul. 1711 na Sv. gori (Skalnica) pri Gor. Nekako 17-leten je vstopil v franč. red, se v njem izobrazil, bil nad 40 let lektor bogosl. in 50 let redovnik. Izvolili so ga tudi za kustosa province in 1693 poslali vizitirat češ. provinco sv. Venčeslava; 1698–700 je bil gvardijan na Sv. gori. — Iz dal je: Summulae spirituales de oratione mentali. Benetke 1697, asketski spis, znan tudi izven redovnih hiš in ohranjen v veliki semeniški knjižn. v Lj. — Prim.: Necrologium Patrum et Fratrum … Provinciae S. Crucis (rkp., spopolnil p. Castul Weibl, z dodatki še v rabi), besedilo za 19. jul. (Franč. samost., Lj,); Faidiga p. Maurus, Bosnia Seraphica (rkp., ib., knjižn.) 733; Furlan, ČZN 1926, 33; Zbornik teol. fak. v Lj. 1962, 376. Mkč.

Miklavčič, Maks: Sigonius, Sigismund (okoli 1644–1711). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi567634/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine