Slovenski biografski leksikon

Sedej Albin, veterinar, r. 6. sept. 1908 v Idriji mizarju Francu, živi v Lj. Osn. šolo in realko (1919–26; mat. 1926) je obiskoval v r. kraju, študiral 1927–31 v Bologni na veter. fak. ter dipl. in prom. 1931, konec leta pa v Neaplju opravil drž. uspos. izpit. Marca 1932 je pobegnil iz Italije ter postal veterinar v Šentjurju pri Celju, 1934 opravil kadrovski rok, od 1935 služboval v Zah. Srbiji (Vladimirovci, Priboj, Titovo Užice), od 1938 v Črnomlju. L. 1941 so ga Italijani odgnali v tržaške zapore; po njihovi kapitulaciji je S. pobegnil k partizanom in bil 1944 pri Ravnah (Šoštanj) težko ranjen. Konec apr. 1944 je postal v Črnomlju veter. ref. OO OF za Belo krajino ter upravnik veter. bolnice, po 1945 okrož. veterinar OO OF Lj.-ok. pri veter. odd. ministr. za kmetijstvo, od 1947 direktor Vet. znanstv. zavoda (Veznavod) LRS in od 1949 načelnik veter. odd. min. za kmetijstvo, potem inšpektor pri Sekretariatu izvrš. sveta za kmetij. in gozdar. LRS, od 1959 pa izr. prof. za upravno veterinarstvo na veter. odd. Fak. za agronomijo, gozdarstvo in veterino. — S. je imel več referatov o vlogi Veterin. znanstv. zavoda, o nalogah veter. službe (delovne konference veterinarjev LRS v Lj. 1948, 1950, 1952) in objavil: Potrebno število veterinarjev in planski vpis na veter. fakultetah (Zbornik I. kongresa Saveza društava veterinara FNRJ. Zgb 1954, 775–8); Slov. veterinarstvo danes in v bodočnosti (s Fr. Bučarjem, VI. Vrečkom, ib., 60–7). — Strok. članke pa je pisal v KmG (1950), Naša vas (1953), Bilten Drž. sekretariata za gospodarstvo LRS (1954) in Živinorejec (1951, 1952, 1956, 1957). — Prim.: Objave univ. 1957, št. 7, 52–5. *

Uredništvo: Sedej, Albin (1908–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi554851/#slovenski-biografski-leksikon (17. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine