Schwab, Anton (1868–1938)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 3, 15. 1. 1928

Slovenski biografski leksikon

Schwab Anton, skladatelj in zdravnik, r. 7. jan. 1868 usnjarju, posestniku in gostilničarju iz stare usnjarske rodbine v Št. Pavlu pri Preboldu, u. 29. jun. 1938 v lj. Leonišču. Obiskoval je 1874–9 osn. šolo v dom. kraju, gimn. 1879–87 v Celju (mat. 1887), študiral medic. v Gradcu (prom. 1894). Izpopolnjeval se je v lj. bolnišnici 1894–5, kot operater na porod. kliniki v Gradcu 1895–6, v zobozdravništvu pa na Dunaju 1900. Služboval je kot okrož. zdravnik na Vranskem (1897–900) in v Celju, kjer je kot mest. fizik organiziral vso zdravstveno službo; od 1922 do upok. 1936 je bil sanit. referent. Posrečile so se mu važne zobozdravniške iznajdbe. Po Spod. Štaj. in v Lj. je imel okr. 500 poljudnih zdravstv. predavanj.

S. je bil (1903–13) uspešen pevovodja Celj. pev. društva, najbolj pa se je uveljavil kot skladatelj. Njegove skladbe so objavili: NA 1901–11: 5 meš. zborov, med njimi Zdrava Marija za sopran. solo + meš. zbor; 3 moš. zbori, med njimi Večer na morju. GM 1904–5: Slanica, Vasovalec, meš. zbora; 1905–6: Vinska, Usehli cvet, moš. zbora; 1909–10: Dobro jutro, pevski koncertni valček za meš. zbor + orkester ali klavir in harmonij; 1913–4: Zlata kanglica, kantata za sopran. solo, meš. zbor + orkester; Še ena, koncertno kolo za meš. zbor. Pevec 1922–6: 7 zborovskih, med njimi Koroška pesem, moš. zbor iz spevoigre Knez Volkun. Besedilo: A. Aškerc; Ptička, mazurka za moš. zbor. Zbori 1927: Tri prleške narodne, prirejene za meš. zbor; Vlak, za meš. zbor (S-ova op.: pojo naj vse kitice s harmoniko na meh). Pesmarica GM 1929: Vinska; Oj dekle, kaj s' tak žalostno; Slanica; moš. zbori, ponatisi iz izdaje GM in NA. Pesmarica Ipavčeve pev. župe 1940: moš. zbori, in sicer ljud. pesmi: O moj ljubi ti; Minula je hladna že zima; Po logu hodim; izvirna: Srce človeško. NZb 1954, št. 1: Sonček moj, koncertni valček. Besedilo: Emil Hojak. Pomladanska. Po S-ovih osnutkih uredil in priredil Vasilij Mirk (SBL II, 126) za meš. zbor + klavir; orkestriran. Zelo počasen tempo kot uvod, sledita dva valčka s samostojno oz. imitatorično nastopajočimi glasovi: v D-duru, B-duru; medigra; daljša, zelo učinkovita koda povzame temo obeh valčkov. Partitura: 16 str. — Vse melodije S-ovih nad 100 skladb so pognale iz ljudstva, polovica je izvirnih, polovica prirejenih ljudskih; globoko občutene, solidno oblikovane, da zadovolje tudi strokovnjaka, čeprav je bil S. samouk. GM jih je pogosto in z velikim uspehom izvajala. Njegove skladbe za tamburaške zbore in citre so se izgubile. Spevoigra Knez Volkun za moš. zbor, meš. zbor, kvartet na pihala in orkester (dvakrat zelo uspešno izvaj. v Mrbu 1913) je v rkp.

S. je pisal članke s področja medicine (D 1907, št. 14–7; Slov. gospodinja 1908, 6; Domače ognjišče 1911, 153–5, 166–7; Straža 1911, št. 132, 146, 149, 151; Zlata doba 1913, 52–4, 94–7; Zdravje 1921, 43–4; KMD 1930, 66–7); glasbe: Vigred se povrne — nagrobnica? (Zbori 1927, št. 9–10, 40–1) ugotavlja, da pesem glasbeno spominja na nemško Freund, ich bin zufrieden, je ljudska, ni pa nagrobnica, ker ne potolaži; Ipavci in jaz (ib., 47–50; 1928, št. 1–5) pa obujajo osebne spomine na Gustava, Benjamina in Josipa (SBL I, 363–5). — Kot šahist, ki je ustanovil Celjski šahovski klub, se je oglašal v listih Šah, J, zgb Novosti. — Prim.: Bibl LZ; Cvetko III, kazalo; NE IV, 760–1; NA 1910, 14, 32; 1911, 26; 1913, 51, 56; SN 1913, št. 128 (s sliko); 1936, št. 174 (s sliko), 184 (s sliko); 1938, št. 5 (s sliko), 58, 143 (s sliko); K(imovec Franč.), Pevec 1924, št. 9–12, 33–5; 1928, 12; Zbori 1927, pril. 9–10, 42; 1928, pril. št. 1, 2–3, pril. 4, 31; J 1928, št. 19 (s sliko); 1938, št. 72 (s sliko), 150, 152; NDk 1928, št. 23 (s sliko); S 1928, št 14; 1936, št. 169 (s sliko); 1937, št. 290; 1938, št. 148; G. K., ib., 169 (s sliko); 1940, št. 195 (s sliko); Kron 1935, 329; ND 1938, št. 27; Sja 1938, št. 27; Fink Konrad, Celj. Zbornik 1951, 158–66. Pl.

Premrl, Stanko: Schwab, Anton (1868–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi551869/#slovenski-biografski-leksikon (28. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine