Slovenski biografski leksikon

Schrott Konstantin Jožef, zdravnik, r. 26. febr. 1811 v Nov. mestu lekarnarju Gašperju in Konstanciji r. Wagner, u. 11. maja 1866 v Trstu. Obiskoval je gimn. najprej v Nov. mestu, v Lj. pa II. humanit. razr. (1826) in I. letn. filozof. (1827), študiral medic. na Dunaju in tam 1835 prom. z disertacijo de Chlorosi. Bil je 1836–8 občin. zdravnik na Velikem Lošinju, 1838–45 kaznilniški, občin. in bolnišnični zdravnik v Kopru, med 1845–51 istrski okrož. zdravnik, 1851–4 do ukinitve te ustanove okrož. zdravstv. svetnik Istre, 1854–61 okrož. zdravnik v Pazinu. Dne 6. jun. 1861 je pri novo ustanovljeni dež. vladi za Kranj. postal provizorični dež. zdravstv. svetnik, na lastno prošnjo pa dobil 24. dec. 1862 enako, samo definitivno mesto v Trstu. — S. je bil prvi predsednik 28. okt. 1861 ustanovljenega Zdravniškega bralnega društva v Lj. (22. dec. 1862 preimenovano v Društvo zdravnikov na Kranj.), v njem večkrat predaval, mdr. O kontagioznosti kolere in O kopanju otrok, ki so bili cepljeni; zadnjikrat je vodil sestanek 12. jan. 1862. Po odhodu v Trst je postal društveni častni član. — Prim.: Dež. predsed. 1861/296, 1862/45 (DAS); Album academicorum 144, 150 (NUK); seznam subskribentov dr. Lipičeve Topographie d. Provinzialhauptstadt Lb. 1834; LZg 1861–6; MHK 1862, 86; N 1866, 162; Triglav 1866, 156; Iv. Vrhovec. Zgod. Nov. mesta 1891, 187, 188; ZstV 1963, 35; Poslanstvo slov. zdravnika. Lj. 1965, kazalo; slika na str. 25. Lar.

Logar, Ivan: Schrott, Konstantin Jožef (1811–1866). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi550629/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Primorski slovenski biografski leksikon

SCHROTT Konstantin, zdravnik, r. 26. febr. 1811 v Novem mestu, u. 11. maja 1866 v Trstu. Oče Caspar Johann, lekarnar, mati Konstancija Wagner. Gimn. je obiskoval v Novem mestu, končal jo je v Lj. Medicino je študiral na Dunaju in promoviral 1835 z disertacijo De Chlorosi. Kot občinski zdravnik je najprej služboval v Velikem Lošinju (od 1836 do 1838). Nato je bil v Kopru do 1845 občinski, bolnišnični in kaznilniški zdravnik, od 1845 do 1851 pa okrožni istrski zdravnik. Od 1851 do 1854 je bil okrožni zdravstveni svetnik Istre. Nato je delal v Pazinu do 1861 kot okrož. zdravnik. Provizorični zdravstveni svetnik za Kranjsko je postal 1861, leto kasneje pa je zasedel enako mesto v Trstu, kjer je ostal do smrti. Bil je preds. Zdravniškega bralnega društva v Lj., ki je bilo ustanovljeno 28. okt. 1861. Leto kasneje, 22. dec. 1862, se je društvo preimenovalo v Društvo zdravnikov na Kranjskem in je bil še vedno njegov preds. Po odhodu v Trst je postal častni član društva. Večkrat je v društvu predaval. Znani sta njegovi predavanji O kontagioznosti kolere in O kopanju otrok, ki so bili cepljeni.

Prim.: SBL III, 245; ZdrV 1963, 35; Poročilo župn. urada Novo mesto (10. febr. 1987).

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Schrott, Konstantin Jožef (1811–1866). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi550629/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine