Slovenski biografski leksikon

Schrey (Šraj) Modest, krstno ime neznano, prevajalec in preroditelj, r. ok. 1754 na Blokah, u. 4. jan. 1821 pri Sv. Duhu (Veliki trn pri Krškem). Po filoz. (1772–3) in bogosl. (1773–7) v Lj. je opravil noviciat 1777–8 pri obutih avguštincih v Gradcu (ord. 10. jan. 1779), služboval na Štaj. 1780–2, nato od 1782 do razpusta avguštin. samostana 14. apr. 1784 kot pridigar v Lj. Tu je še kot razavguštinec poučeval 1784–8 tri leta in 10 mesecev na normalki, potem bil lokalist v Vranji peči 1788–94, pri Sv. Jakobu ob Savi 1794–806, od 1806 do smrti pa pri Sv. Duhu (Veliki trn pri Krškem). — S. je bil verjetno 1779 med Kumerdejevimi (SBL I, 583 sl.) akademiki, eden prvih sodelavcev J. Japlja (ib., 382 sl.) pri novi izdaji slov. sv. pisma. Z Jož. Riharjem (ib. III, 104) je S. prevedel obe Kroniški in Ezdrovi knjigi ter Tobijevo, Juditino, Esterino in Jobovo knjigo (III. zv. stare zaveze, Lj. 1801), samostojno pa 4 knjige Kraljev (II. zv., 2. del stare zaveze, Lj. 1802). Sodeloval je tudi pri Wiener Annalen, kjer je objavil članek Uebersicht d. krainischen Literatur i. J. 1807 (Intelligenzblatt 1807, nov., 193–7), Japljevo (ib. 1808, marec, 120–4) in A. T. Linhartovo (ib., 127) biografijo. — Učil je po petkrat na teden otroke branja in verouka, 150 otrokom iz lastnega žepa kupoval knjige. Njegov 1819 cenzuri predloženi šol. katekizem je bil zavrnjen; na vprašanje, kdo je kriv 3. vnebovpijočega greha, je namreč stal odgovor: tista gosposka, ki nalaga kmetom preveč tlake. — Prim.: Glaser II, 54, 57, 213; Kidrič, Dobrovský, kazalo; isti, Zgod., kazalo; Mal 344, 404, 480; Marn XXII; 80; Pokorn, Šematizem lj. škofije 1788, 51. U. M.

Uršič, Milena: Schrey, Modest (okoli 1754–1821). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi550338/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine