Slovenski biografski leksikon

Schiviz von Schivizhoffen Ludwig (v poznejših letih Šivic Ludovik), pravnik in genealog, r. 8. maja 1859 v Zgbu namestniškemu svetniku Jožefu in Barbari pl. Hrvoić, u. 28. avg. 1939 v Lj. S. izhaja iz vipavske svobodniške rodbine (poplemenitena 1754). Šolal se je v Kamniku in Lj., obiskoval gimn. v Lj. (1869), na Dunaju v Terezijanišču in v Gor. (mat. 1879), kjer sta mu bila sošolca K. Štrekelj in pesnik Krilan. Študiral je pravo v Gradcu (1879–83), nato služil kot upravni pravnik pri Kranj. dež. vladi na raznih okraj. glavarstvih in bil na lastno prošnjo že 1900 upokojen kot prov. okraj. komisar. Zadnja leta je preživel v Lj. zapuščen in ob majhni pokojnini. — V pokoju se je ukvarjal z genealogijo plemstva, ki je z njim imel mnogo stika. Zbiral je podatke o rojstvih, porokah in smrti plemstva na Kranjskem, Goriškem in v Gradcu, izpisoval cerkv. matične knjige deloma sam, deloma z najetimi dijaki. Izdal je: Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Görz 1904; Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Görz 1905; Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Gradec 1909. Podatki so zbrani po farah in vrstah matičnih knjig, dodana so imenska kazala. Kljub očitkom, da so podatki tu in tam napačno prepisani ali po nepotrebnem označeni kot nečitljivi (neizvežbani zbiralci!), so te zbirke vendar po obsegu in zamisli pri nas edinstvene, pomenljive za pojasnitev določenih pojavov naše gospodarske in družbene zgodovine. Njih pomen in vrednost je priznal in izkoristil za demografsko statistiko ekonomist in statistik Joh. Paul Inama-Sternegg.

S. je sestavil tudi izpiske cerkv. matrik v Egiptu; odkupil mu jih je Anglež. Genealoške podatke je objavljal tudi v domačih dnevnikih. — Cankarjeva črtica Anastasius von Schiwitz (Krpanova kobila, 1907) vsekakor ni naperjena proti S-u niti proti njegovim genealogijam (izšle časovno malo prej). Po asociaciji je pozneje prišlo do zamenjave Anastazija (Cankar) z rodbino von Schivizhoffen, kar je S. sam pojasnil (Sja 1936, št. 17 in 20–1). — Prim.: Komatar, MMK 1906; 62 sl. (ocena); Fr. Ilwof, Predgovor k Der Adel … der Stadt Graz, III—IV; S 1934, št. 104 (s sliko); Polec, GMDS 1941, 77. Vfn.

Vilfan, Sergij: Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig (1859–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi542558/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine