Slovenski biografski leksikon

Scharf Lukas, podobar iz konca 17. stoletja, čigar podpis beremo na oltarju iz leta 1695 v cerkvici sv. Andreja v Kravanju v Beneški Sloveniji. Trinko je bral ime kot Schar, Stanič ga je transkribiral v priimek Čar, ki nastopa večkrat v starejših krstnih knjigah v Cerknem. Zato je tudi Marchetti dopustil možnost, da pomeni zadnji: F ob priimku morda kratico za »fecit«. Vendar je priimek Čarf še danes živ v Kobaridu pri hiši, kjer še zdaj pravijo »pri Malarju«. Prvi v krstnih knjigah izpričani Scharff je slikar Antonius, ki se mu je 4. aprila 1777 rodil sin Anton. Po tradiciji naj bi neki Antonov prednik prišel iz Avstrije in v Kobaridu poslikal cerkev sv. Antona. — Vsekakor se zdi S-ovo kobaridsko poreklo verjetnejše kot cerkljansko. Stilno pripada kravanjski oltar značilnemu slovenskoalpskemu tipu zlatega oltarja poznega 17. stoletja. Druga dela S-ovega dleta doslej še niso ugotovljena. — Prim.: Trinko, Beneška Slovenija, Jadr. almanah, Trst 1923, 119; St. Stanič, Iz zgodovine upodabljajoče obrti na Goriškem, ib. 1924, 148; Giuseppe Marchetti-Guido Nicoletti, La scultura lignea nel Friuli, Milano 1956, 112, tab. 178. Cc.

Cevc, Emilijan: Scharf, Lukas. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi540131/#slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine