Slovenski biografski leksikon

Savnik Roman, geograf, r. 11. febr. 1902 v Lj., živi v Postojni. Obiskoval je v Lj. gimn. (mat. 1920) in študiral na univ. zgod. in zemljepis (prom. 1925). Poučeval je na gimn. v Celju (od 1925), v Lj. na gimn. (od 1930), na učiteljišču (od 1940). Bil je interniran v Dachauu (29. nov. 1943 do 7. jun. 1945), v. d. direktorja na gimn. v Postojni (od 1945), upravnik (od 1949) zbirnega centra knjig in arhivov v Portorožu, v. d. upravnika (od 1951) Instituta za raziskovanje krasa pri SAZU v Postojni. L. 1953 se je udeležil 1. mednarodnega speleološkega kongresa v Parizu, kjer je imel referat o kraški hidrografiji v Sji (objavljen v publikacijah kongresa), l. 1954 je organiziral I. jsl speleološki kongres v Postojni, l. 1955 pa je referiral švicarskim speleologom v Bernu o stikih slov. in švicarske speleologije (referat objavljen v reviji Stalactite, dec. 1955).

Kot visokošolec je bil S. med ustanovitelji Geografskega društva, več let njegov odbornik. Sourejeval je GV (I. 1925; II. 1926), KLDB, zbornik Prvi jsl speleološki kongres v Postojni 1954, zdaj je sourednik Acta carsologica in Naše jame. Napisal je vrsto razprav, poročil in ocen (GV), zemljepis večjega dela severne Sje (KLDB), razpravo o koroških Slovencih (zbornik Naši onstran meje, psevd. M. Vinar); razprave in članki za ŽiS, Zk, M, Vodnikovo pratiko, Mentor, Dejanje, Našo dobo, Mladega Prekmurca, Istrski tednik, Slov. Jadran, Bore, Idrijske razglede, Acta carsologica, i. dr.; Vodnik po Celju in okolici (z J. Orožnom 1928). Kot šolnik je izdal zemljevid izvenevrop. zemljin (s K. Prijateljem in z V. Bohincem) 1930, 1936² (z V. Bohincem); Zemljepis Evrope (s K. Prijateljem in z V. Bohincem) 1932; Zemljepis Jsle (z V. Bohincem in M. Miklavčičem) 1938; Jsla, zemljepisni oris, 1946; Zemljepis FLRJ za niž. razr. sred. Šol, 1948, 1949², 1951³, 1954⁴ (razširjene izd.); Zemljepis Jsle za IV. razr. gimn. (s S. Kranjcem), 1956, 1958²; Zemljepis za niž. strok. šole, gospodar ter industr. šole in tečaje (s T. Oblakom), 1948; Občni zemljepis za viš. razr. sred. in strok. šol (z V. Bohincem in s S. Kranjcem), 1935; Obči zemljepis za viš. razr. sred. šol, (z istima), 1949, 1951²; hrv. prevod Zgb 1951, 1952².*

Uredništvo: Savnik, Roman (1902–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi538719/#slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine