Slovenski biografski leksikon

Rustja Josip inž., kmetijski strokovnjak, r. 4. okt. 1894 v Skriljah na Vipavskem, živi v Gor. Obiskoval je gimn. v Gor. (mat. 1913), študiral agronomijo na Dunaju (dipl. 1921). Med prvo svetovno vojno je bil kot ujetnik zaposlen na kmetijskem preizkuševališču Todorešti (Besarabija), 1917 je z jsl dobrovoljci odšel na solunsko fronto. Služboval je (1921–3) v Trstu pri Kmetijski zadrugi, v Gor. (1923–8) pri Zadružni zvezi, kjer je vodil blagovni oddelek, dokler ga niso odpustili Italijani. Leta 1930 je ustanovil trgovino s semeni in kmetijskimi potrebščinami v Gor.

R. je po 1918 organiziral kmetijsko zadružništvo na Goriškem: ustanovil je več desetin mlekarskih zadrug. Na njegovo pobudo so 1924 v Gor. začeli gojiti breskve in hruške »košija«.

Izdal je 1923 (do I, 26) v Trstu tednik Mali list, v Gor. pa uredil od II. letnika (1923) dalje Gospodarski list, glasilo Zadružne zveze, in vanj večinoma sam pisal. L. 1929 je v Gor. upravljal tednik Novi list in mesečnik Družina.

Spisal je Gospodarsko čitanko (GMD 1925); Sadjarstvo (ib., 1928); Travništvo (ib., 1929); Gospodarsko berilo (ib., 1933); Kaki (Kmečka knjiga 1950). — Prim.: poročilo prof. dr. Jelinčiča. *

Uredništvo: Rustja, Josip (1894–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi529016/#slovenski-biografski-leksikon (31. januar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine