Slovenski biografski leksikon

Rupnik Leon, kolaboracionistični oficir, r. 10. avg. 1880 na Lokvah v Trnovskem gozdu gozdar. nadsvetniku, usmrčen 4. sept. 1945. Po osn. šoli v Idriji in nižji gimn. v Št. Pavlu je stopil v kadetnico v Trstu (1895). Postal je poročnik 16. hrvaškega (varaždinskega) pešpolka (1900), dokončal vojaške študije na Dunaju (1907), bil prestavljen v generalni štab (1911), med 1. svet. vojno je bil največ na Soški fronti in bil slednjič od febr. do okt. 1918 načelnik gen. štaba v Boki Kotorski. L. 1919 ga je prevzela bivša jsl kraljevska vojska; bil je v generalnem štabu raznih divizij in postal 1937 poveljnik utrjevalnega štaba. Fašistična oblast ga je za okupacije 2. jun. 1942 postavila za lj. župana, po kapitulaciji Italije pa so ga Nemci postavili 22. sept. 1943 za predsednika t. i. Pokrajinske uprave in šefa Slov. domobranstva. Ob osvoboditvi je pobegnil pred JA, anglo-ameriške vojaške oblasti pa so ga v smislu določil o vojnih zločincih izročile ljud. oblasti. Na procesu pred vojaškim sodiščem IV. armade JA 30. avg. 1946 je bil obsojen na smrt z ustrelitvijo, trajno izgubo političnih in državljanskih pravic ter zaplembo celotne imovine. Sodbo je potrdilo Vrhovno sodišče JA pod št. 882/46, predsedstvo Prezidija ljudske skupščine FLRJ je 2. sept. prošnjo za pomilostitev zavrnilo in sodba je bila nato izvršena. — Ker je bila NOB že od začetka tudi ljudska revolucija, R-ovega delovanja ne moremo šteti kot kvislinštvo, pač pa je bil R. pravi kontrarevolucionar, čeprav se je med ital. okupacijo udinjal Italijanom, pod nemško pa Nemcem. Postal je lj. župan v času velikega poleta NOB, pa tudi ital. priprav na ofenzivo proti OF in NOV. Nemcem je slepo služil takoj od kapitulacije Italije, ko so ti le s težavo polnili vrzeli, nastale ob ital. polomu. Vse R-ovo delovanje za okupacije je bilo vsestranska pomoč okupatorju pri poskusih uničenja NOB, pa tudi pri prizadevanju, strniti usodo za svobodo borečega se in revolucionarnega slov. naroda z usodo na propad obsojenega fašizma in nacizma. — Prim.: avstro-ogrski vojaški šematizmi; S 1942, št. 126; S 1943, št. 215, 216; Proces proti vojnim zločincem in izdajalcem Rupniku, Rösenerju, Rožmanu, Kreku, Vizjaku in Hacinu, Lj. 1946. Mkž.

Mikuž, Metod: Rupnik, Leon (1880–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi527688/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine