Slovenski biografski leksikon

Rudež Anton, strokovni pisatelj, r. 1847 v Kobji glavi na Krasu, u. 5. marca 1907 v Gor. Dovršil je gimn. z maturo v Gor. v letih 1862/3 do 1869/70. Kje je bil do 1876, ni znano. Tedaj je prišel na dež. gluhonemnico za Primorje v Gor., dosegel stalno namestitev in ostal tu do smrti. V Gabrščkovi založbi je izdal obširno strokovno knjigo Gluhonemi (1894). Tu po nem. in ital. strokovnih delih in po poročilih zavoda za gluhoneme v Gor. zelo obširno razpravlja o občni zgodovini pouka gluhonemih in o zgodovini dež. gluhonemnice v Gor. do svojega časa (na 135 straneh) in šele nato o metodiki pri pouku gluhonemih (na 190 straneh). — Prim.: Soča 1907, št. 26; Gabršček II, kazalo; učiteljski koledarčki in Ročni zapisniki. Smj.

Smolej, Viktor: Rudež, Anton (1847–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi524089/#slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RUDEŽ Anton, strok. pisatelj, r. 1847 v Kobjiglavi pri Štanjelu na Krasu, u. 5. mar. 1907 v Gor. Gimn. je dovršil v Gor. (1862–70), potem 6 let ni podatkov o njegovem življenju. 1876 je prišel na Dežel. gluhonemnico za Primorje v Gor., dosegel stalno namestitev in ostal tu do smrti. V Gabrščkovi založbi je izdal obširno strok. knjigo Gluhonemi (Gor. 1894). V njej po nem. in it. strok. virih in po poročilih zavoda za gluhoneme v Gor. obširno razpravlja o občni zgod. pouka gluhonemih in o zgod. Dežel, gluhonemnice za Primorje v Gor. do svojega časa (135 str.), nato o metodiki pri pouku gluhonemih (190 str.).

Prim.: Prof. V. Smolej, R. A., SBL III, 155–56.

Ur.

Urednik: Rudež, Anton (1847–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi524089/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine