Slovenski biografski leksikon

Roblek Aleksander (pri krstu Konrad), slikar, r. 26. nov. 1848 v Šmartnem pri Litiji sodnemu uradniku, u. 11. jul. 1884 v Gleichenbergu pri Gradcu. Osn. šolo je obiskoval v Mokronogu, končal 7 gimn. razredov v Novem mestu (1858–65), kjer je pokazal velik risarski talent, nato stopil v franč. red. Redovno obleko je prejel v Nazarju (1865), končal gimn. v Gor., tam študiral 1. dva letnika bogoslovja, ga dovršil v Lj., se tu slovesno zaobljubil (1. jan. 1870) in bil posvečen (31. jul. 1871). Še isto l. je prevzel v samostanu Kostanjevica lektorat verouka in nem. v redovni gimn. in bil hkrati bibliotekar. Ker je obolel, je moral opustiti poučevanje in dušno pastirstvo. Ko si je opomogel, ga je provincial Frid. Hönigmann poslal po provinciji urejat samostanske knjižnice (Novo mesto, Brežice, Samobor, Trsat), v prostem času pa se je ukvarjal s slikarstvom. Leta 1876 je odšel na dunajsko slikarsko akademijo, bil tam takoj sprejet v 3. letnik in se seznanil s Simonom Ogrinom (SBL II, 220). Od tod je šel nadaljevat študije na slik. akademijo v Benetke (1879), v Florenco (1881) in Rim, kjer se je spoprijateljil s franč. hrv. slikarjem Celestinom Medovićem, ter študijsko prepotoval juž. Italijo, Parmo, Milan, Bologno in Ferraro. Ves ta čas je pridno obiskoval galerije, kopiral stare mojstre in se samostojno umetniško udejstvoval. L. 1882 se je vrnil v Gor. in bil provincialov tajnik. Spomladi 1884 je začel bolehati za jetiko, iskal zdravja v Lj., Brežicah in Gleichenbergu, kjer je u. in je pokopan. — Mnogo R-ovih skic, študij, oljnatih slik in portretov, ki so bili v privatni lasti, je danes izgubljenih. Ohranile so se: na Kostanjevici Sv. Jožef z detetom (kopija po Tiepolu), Salvator mundi in Ecce homo, v kamniški franč. cerkvi oltarna podoba Antona Padovanskega (po modelu p. Angela Mlejnika, SBL II, 139–40) in na Trsatu najboljše njegovo ohranjeno delo apostol Pavel. L. 1882 je na pročelju lj. franč. cerkve naslikal 2 freski (Franč. Asiški in Ant. Padovanski). Župna cerkev v Pevmi hrani R-ova dela Trije kralji, Žalostna Mati božja in Anton Padovanski, v Nar. galeriji v Lj. pa Moško glavo s fesom in Dekle; medtem ko je v lj. franč. knjižnici njegova ovalna podoba Franč. Asiškega, v beneškem franč. samostanu S. Francesco della Vigna pa nekaj študij in portretov. — S peresom je R. sodeloval v l. 1882–4 v CFr, v nemščini pa napisal rokopisno knjižico Kako je treba urediti knjižnico? — Prim.: gimn. izvestja; lj. centralni nekrologij; ZD 1884, 254; CFr 1884, 256; DS 1891, 3; ib. 1895, 289–91 (s sliko); ZUZ 1922, 135–6, 139, 141–3, 148; A. Furlan, ČZN XXI (1926), 47; Jos. Lavtižar, Naši zaslužni možje, 112–5 (rkp., last dr. R. Tominca); fotografija in pisma Simonu Ogrinu v Nar. galeriji v Lj. Rotom.

Tominec, Roman: Roblek, Aleksander (1848–1884). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi511739/#slovenski-biografski-leksikon (5. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine