Slovenski biografski leksikon

Rob Ivan, pesnik-humorist, r. 17. avg. 1908 v Trstu, ustreljen 12. febr. 1943 v Ligojni pri Vrhniki. Oče Andrej je bil prvotno finančni stražnik, pozneje je živel kot krojač v Kredu in v Št. Petru pri Gor.; sin je od 2. razr. študiral klas. gimn. v Lj. (1921–9) in stanoval v dij. domu na Taboru. Po maturi se je vpisal na slavistiko, a nemirna narava in skrb za kruh ga nista priklenila na študij, rad se je mudil v naravi, popotoval in živel svobodno bohemsko življenje. V nar. osvob. vojni je julija 1942 odšel v partizane, zbral kult. umet. skupino ter z njo nastopal po Dolenjskem; nato je prišel v sanit. oddelek Cankarjeve brigade in imel nalogo, da izdaja humor. list in radijski vestnik; v jan. 1943 so ga Italijani zajeli; pri zaslišanju se je vedel odločno in junaško ter izrekel besede: »Kdor umre za domovino, je živel dovolj.« — Pesnil in pisateljeval je že v gimn., vendar je prva objava: potopisna črtica S Pohorja, šele iz 1929 (Mentor XVII, 1929/30, str. 22); naslednje leto je izšlo Poglavje iz Popotne dume, nato je kot Veselko Pičirad prevajal humor. dijaško epopejo Meyeriado (Mentor XVIII—XIX, 1930/1—1931/2). Nekaj izvirnih pesmi in črtic je ostalo v zapuščini (NRazgl 1952, št. 5); te pesmi pričajo o tenkočutnem mladem človeku, ki je pod veselo zunanjostjo prikrival trpko notranjost in v zbeganosti časa hotel biti zvest sam sebi. Mnogo je študiral stare in nove pesnike ter ob njih brusil svoj izraz. Humoristični pesniški dar se mu je sprostil šele ok. 1936; tedaj je malone teden za tednom priobčeval v DT parodije in izvirne satire, v katerih je prikazoval politične, družbene in kulturne razmere doma in po svetu ter smešil tedanji čas, vse od Društva narodov, fašistične Španije in Nemčije do domačih malenkosti: n. pr. Ptič Feniks 1936, št. 17; Zgodaj mojster se uči, št. 18; Čudežna rokavica, št. 20; Čigav je otrok, št. 21; V kopališču, št. 25; Mati zveza narodov, št. 26; Cankar v Ameriki, št. 45. Ponovno se je oglasil v DT 1940, ko je v Sodobnih razgledih (št. 44–6) s samimi rimanimi pojmi pretresljivo označeval praznoto in obup tedanjih dni. Pri marsikateri parodiji je vzel za osnovo nar. pesem (n. pr. Pod goro, DT 1936, št. 5), Prešernove, Stritarjeve, Gregorčičeve, Aškerčeve pesmi, n. pr. Feniks (V spomin V. Vodnika), Pivska glosa (Glosa), J 1940, št. 28; Izletniki (Turki na Slevici); Trti (Oljki), Ilustracija 1936, 330–1; Čilim pester (Firduzi in derviš), DT 1936, št. 24; po Danteju je napravljen Pekel ali sprehod po rovih kemičnega inštituta (»1551«, I, 1937, št. 15–8). Njegovo najzrelejše delo je Deseti brat, ljubezenska povest v verzih po Jurčičevem romanu (DT 1937, št. 11 do 52; 1938, št. 1–12), v knjigi 1938 (ilustr. N. Pirnat). V nji parodira brezdušno življenje mladega rodu. Sodeloval je tudi pri Totem listu, kjer je 1940 začel pesnitev Štirje stezosledci; nadaljeval jo je v Novem Totem 1941 (št. 1–5), a je ni dokončal. Za oder je prevedel Goldonijevega Lažnika (po predelavi A. Hamika). — Prim.: katalogi klas. gimn. v Lj. 1922–9; V. S(molej), SPor 1945, št. 48, 62; DEn 1951, št. 17 (s sliko); NRazgl 1952, št. 5 (s slikami); Svobodan, Tabor I (1952), 164–5 (s slikami); Tov 1952, št. 37 (s sliko); D. Ravljen, Zbornik Prešernove družbe 1952, 30–3 (s sliko); S. Rupel, Borec 1953, št. 2, 6; B. Kozinc, LD 1953, št. 24 (prav 34; s sliko); PDk 1953, št. 42; L. Kante, Slov. J 1953, št. 8; Tov 1953, 185; G. Kolbič, Večer 1953, št. 102; F. Novšak, LdP 1955, št. 104, 254, 258 (s sliko); Humar O., Primorske novice 1955, št. 38; SPor 1955, št. 33; V. Smolej, JiS 1959/60, 1–6. Kr.

Koblar, France: Rob, Ivan (1908–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi509908/#slovenski-biografski-leksikon (8. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine