Slovenski biografski leksikon

Reya Andrej, katehet. pisatelj, r. 22. okt. 1752 v Krminu na Goriškem, u. 26. sept. 1830 pri Sv. Petru pod Sv. Gorami, je bil ord. 1775 v Vidmu in od 1776 do smrti služboval na Štajerskem kot kaplan v Zibiki, pri Sv. Štefanu pri Žusmu, v Šmarju, pri Novi cerkvi in zopet v Šmarju, bil 1794 provizor in 1795–1804 župnik v Zibiki, 1804–14 župnik in dekan v Šmarju, od 1814 do smrti župnik pri Sv. Petru pod Sv. Gorami. Ko je bil kaplan pri Novi cerkvi, je župnik Jakomini (SBL I, 370) pripravljal za tisk svoje delo Doctrinae christianae expositio, ki ga je R. kasneje neokretno poslovenil in v dveh zvezkih izdal: Keršanskiga navuka izlagaine (Lj. 1801). V Drobt. XII (1857) je objavljena neka R-ova pridiga za novo mašo iz l. 1813. — Prim.: Slomšek, Drobt. 1857, 123–51; I. Orožen, VI, 384–5 in VIII, 177, 181; Macun 65–6; Marn XXII, 76–7; Glaser I, 178; IMK XV, 166; A. Medved, VBV X (1907), 190; Kidrič, Dobrovský 36, 58, 94, 95, 181, 208 op., 133; F. Kovačič, A. M. Slomšek I (MD 1934), 56. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Reya, Andrej (1752–1830). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi504622/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

REYA Andrej, nabožni pisatelj, r. 22. okt. 1752 v Krminu v Furlaniji, u. 26. sept. 1830 pri Sv. Petru pod Sv. Gorami (zdaj Bistrica ob Sotli). Najbrž je dovršil študije v Vidmu, ker je bil tu posvečen 1775. Od 1776 do smrti je služboval na Štajerskem, najprej kot kaplan v Zibiki, pri Sv. Štefanu pri Žusmu, v Šmarju, pri Novi Cerkvi (Strmec), v Šmarju, 1794 provizor in od 1795–1804 župnik v Zibiki, od 1804–14 župnik in dekan v Šmarju, od 1814 do smrti župnik pri Sv. Petru pod Sv. Gorami. Ko je bil kpl. pri Novi Cerkvi, je bil tam za župnika Jožef Anton Jakomini (PSBL I, 564–65) iz Štanjela pri Vipavi in pripravljal za tisk dvodelno razpravo v latin. Doctrinae christianae expositio... (Celje 1791). V njej je temeljito obdelal katekizem in ga obširno pojasnil s Sv. pismom. R. je delo tako ugajalo, da ga je poslovenil in izdal v dveh zvezkih: Kershanskiga navuka islagaine po u cesarskih deshelah naprej pissanim katechismussi u Latinskim vundanu od V. Z. V. G. Joshefa Jacomina... I-II (Lubiana 1801). Prevod je jezikovno trd in okoren, ker se je R. preveč dobesedno držal latin. izvirnika. Po smrti so v Drobtinicah XII (1857) objavili neko R-evo pridigo za novo mašo iz 1813.

Prim.: Dr. Fr. Lukman, R. A., SBL III, 91 in tam navedena liter.; KL Sje III, 361; PSBL I, 564 (pri Jakomini).

Ur.

Urednik: Reya, Andrej (1752–1830). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi504622/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine