Slovenski biografski leksikon

Repič o. Hijacint (pri krstu Anton), narodni vzgojitelj in nabožni pisatelj, r. 9. jul. 1863 v Šturijah pri Ajdovščini, u. 3. marca 1918 v Kopru. Obiskoval je prva dva gimn. razreda v Gor. 1876–8; kje je končal tretjega, ni znano. Okt. 1879 je stopil v frančišk. red in tu nadaljeval študije, med drugim eno leto bogoslovja v Zadru, sicer pa v Kopru, kjer je nato ostal do smrti. V mašnika je bil posvečen 17. jan. 1886. V redu je opravljal različne službe. Med drugim je bil voditelj novicov in klerikov. Govoril in pisal je slov., srbohrv., nem., ital. in lat. Osebno in z besedo je vplival narodno prebudno na slov. redovni naraščaj in redovne sobrate, ki so se pripravljali na dušnopastirsko delo med Slovenci. Zanje je pripravil skripta slov. slovnice. Po njegovem prizadevanju je prišlo v samostansko knjižnico veliko slov. knjig. V CFr je sodeloval od 1881 do 1916 z drobnimi prispevki in dolgimi, tudi celoletnimi članki. Bili so večinoma prirejeni ali prevedeni iz latinščine ali italijanščine ter imeli versko-vzgojni in zgodovinsko-poučni značaj. »Ljudsko-izobraževalne in cerkveno-zgodovinske članke« (Savnik) je priobčeval menda tudi v hrvaščini, nem. in italij. Dopisoval je s slavisti v Pragi in na Dunaju in bil velik prijatelj p. Škrabca. – Psevd.: P. H. R. — Prim.: (Savn)ik, Slovenščina za samostanskim zidom v nekdanjem Kopru, Istrski tednik 24. marca (št. 12) 1951 (napisano ob bogati R-evi korespondenci, ki je trenutno založena); CFr 1918, 125; podatki iz rojstne fare in iz Zadra, ki jih je posredoval samostan na Kostanjevici pri Gor.; gor. gimn. izvestja; knjiga mrtvih franč. samostana v Kopru. Smj.

Smolej, Viktor: Repič, Hijacint (1863–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi502667/#slovenski-biografski-leksikon (2. april 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine