Slovenski biografski leksikon

Remec Bogumil, politik in gospodarstvenik, r. 14. avg. 1878 v Trstu pošt. uradniku in prevajalcu Francu Josipu (gl. članek), u. 7. febr. 1955 v Buenos Airesu. Po gimn. študijah v Lj. (mat. 1897) in univ. (1897–901) na Dunaju (prirodop., mat., fiz.) je bil 1901–6 nam. učitelj na gimn. v Kranju, 1906–7 začasni učitelj na II. gimn. v Lj., 1907–8 redni učitelj na gimn. v Novem mestu. L. 1908 je po nalogu dež. odbora organiziral novo ustanovljeno dvorazredno trg. šolo v Lj. in jo vodil do l. 1917, ko ga je deželni odbor kot »mladina« odstavil. Nato je bil prof. in od l. 1928 ravnatelj II. drž. gimn. (Poljane) v Lj. Spomladi 1932 ga je Živkovićeva vlada premestila za ravnatelja gimn. v Kruševac, odkoder se je jeseni 1935 vrnil na staro mesto in bil v začetku 1937 upokojen. – R. je bil učenec A. Mahniča (SBL II, 7–12) in J. E. Kreka (SBL I, 559–65). Objavil je razpravo O sodobnem stanju descendenčne teorije (KO LX, 1905) in O naši zemlji (Č I, 1907), kasneje pa se je posvetil političnemu in gospodarskemu delu v okviru tedanje SLS, kjer je imel po l. 1916 vodilno vlogo v opoziciji »mladinov« proti Šusteršiču. Ko sta bili konec 1917 ustanovljeni nova SLS in VLS, je bil R. izvoljen za njih tajnika, poleti 1918 je bil izvoljen v predsedstvo Nar. sveta kot član-namestnik, nato za člana Narod. Veća v Zgbu, kjer je bil član namestnik osrednjega odbora. Od marca do sept. 1920 je bil poverjenik za notranje zadeve v Nar. vladi v Lj. pod preds. dr. Brejca in kasneje posle vodeči podnačelnik SLS. – R. je bil med ustanovitelji Nove založbe in Vzajem. podp. društva, iz katerega je nastala Vzaj. posojilnica. Bil je nazadnje preds. upr. odbora in član izvršnega odbora Zadr. zveze, preds. nadz. sveta Zadr. gosp. banke, podpr. upr. odbora in po svoji upokojitvi pisarn. ravnatelj Vzaj. posojilnice, podpr. upr. odbora d. d. Union in preds. uprav. odbora tovarne Stora, d. d. Šešir v Škofji Loki. Kot preds. (od 1924) stavb. zadruge Stadion je pobudil in izvedel zgraditev športnega stadiona v Lj. ob Titovi cesti.

Med okupacijo (1941–5) je R. sodeloval v t. i. odboru vaških straž, ki je vodil denarno oskrbo belogardističnih oddelkov; zato se je ob osvoboditvi umaknil v emigracijo. — Prim.: Erjavec, 258, 268, 271, 274, 319; Mal, Slovenci v desetletju 1918–1928, 147, 150; Hribar II, 276–7; S 1932, št. 78, 79 (s sliko); Saje, Belogardizem, 90, 266, 307, 701. Slika: Kron I (1934), 144. S. K.

Kranjec, Silvo: Remec, Bogumil (1878–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi500611/#slovenski-biografski-leksikon (26. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine