Slovenski biografski leksikon

Rechbach Hieronim, zgodovinar, r. 19. sept. 1721 v Trbižu na Kor., u. 1773 v Clcu. S 17 leti je stopil v Družbo Jezusovo, poučeval filozofijo v Gradcu in Linzu, kontroverzno teol. in kazuistiko v Linzu, Passauu, Clcu, 1765–73 kan. pravo v Clcu. – Izdal je: Historia reformationis religionis in Styria, Carinthia et Carniola ex Marci Hansiz Germaniae sacrae tomo III. Clagenfurti 1769 (ni »ekscerpt iz Germ. s. II«, kot pravi SBL I, 291). — Prim.: Hurter, Nomenclator V/1³, 191; Stoeger 294; Wurzbach 25, 143. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Rechbach, Hieronim (1721–1786). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi494514/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RECHBACH Hieronim (Jeronim), šolnik in zgodovinar, r. 19. sept. 1721 na Trbižu, u. 31. mar. 1786 v Dobrli vesi na Koroškem. Gimn. obiskoval v Celovcu (1730–36), filoz. študiral v Gradcu (1736–38). 28. okt. 1738 je vstopil v jezuitski red in po opravljenem noviciatu na Dunaju (1738–40) in magisteriju v Leobnu (1740–41) poučeval humaniora v Gradcu in Celovcu (1741–46), nakar je študiral teologijo na Dunaju (1746–50) in postal doktor filoz. in teologije. Potem je bil prof. filozofije (etika) v Gradcu (1751–52) in Linzu (1752–54), teologije (moralka in kazuistika) v Linzu, Passauu in Celovcu (1765–73), kjer je bil tudi zadnji rektor jezuitskega kolegija. Po razpustitvi jezuitskega reda (21. jul. 1773) se je preselil v upravno hišo samostana v Dobrli vesi in poslej tam živel kot prost in arhidiakon podjunski do smrti. Bil je zelo cenjen in priljubljen med ljudstvom, ki mu je postavilo nagrobni spomenik pri vhodu Marijine cerkve na Gori. Objavil je pomembno delo: Historia reformationis religionis in Styria, Carinthia et Carniola ex Marci Hansiz Germaniae sacrae, Tomo III (Clagenfurti 1769).

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus, III, Liége 1853–61, 78; J. N. Stoeger, Seriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 294; C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XXV, Wien 1873, 143; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Première partie, Bibliographie, IV, Bruxelles-Paris 1895, 1564; J. Glonar, SBL I, 291–92; A. Z., Delovanje jezuitov v Dobrli vesi od leta 1601 do 1773, KolclcMD 1957, 70–72; F. Lukman, SBL III, 61.

Lc.

Lisac, Ljubomir: Rechbach, Hieronim (1721–1786). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi494514/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine