Slovenski biografski leksikon

Rebek Anton, polit. upravni uradnik, r. 23. maja 1857 v Trsteniku nad Trstom, u. 9. febr. 1934 v Trstu. Normalko je dovršil v Idriji, gimn. 1877 v Trstu, pravne nauke 1882 na Dunaju. L. 1883 je vstopil kot konc. pripravnik pri namestništvu v Trstu, postal 1885 namestn. koncipist, 1888 okraj. komisar, služboval (1883 do 94) pri okraj. glavarstvih v Kopru, Pazinu in Lošinju, pri namestništvu v Trstu (1894 do 1901), kjer je 1896 napredoval za namestn. tajnika. L. 1901 je prevzel vodstvo okraj. glavarstva v Sežani, postal 1904 okraj. glavar, 1909 pa namestn. svetnik. Posvečal je posebno pozornost pogozdovanju kraških goličav, oskrbi prebivalstva s pitno vodo ter domačemu obrtništvu in industriji. Kot odličen pravnik in pravičen glavar je bil R. po prizadevanju tržaškega namestnika princa Hohenloha 1911 imenovan kot prvi Slovenec za namestn. svetnika v Gor. in s tem za vlad. zastopnika v gor. dež. zboru ter je to važno in politično kočljivo službo opravljal z velikim polit. taktom. V začetku vojne 1914 je pogumno nastopil v obrambo slov. prebivalstva pred objestnostjo vojaških in vojnopolicijskih oblastev, zlasti pa je preprečil, da bi se za poškodbe vojaških naprav bili jemali talci iz kmet. okoliških občin. Ko se je po ital. vojni napovedi 1915 fronta pomaknila tik pred Gor., je upravna oblast prešla na vojaško; R. je bil poklican k namestništvu, ki se je zaradi varnosti preselilo v Opatijo. Po avstr. zmagi pri Kobaridu je R. kot podpredsednik uspešno vodil avstr. obnovitveni urad od 1918 do zloma Avstrije, potem stopil v pokoj in ga užival nekaj časa v Sežani, potem v Trstu. — Prim.: J 1934, št. 46 a (s sliko); Poned. S 1934, št. 7 (slika); Gabršček I, 109; II, 6, 364, 366, 485; R. Andrejka, Zaslužni slov. upravni juristi v Pol stoletja društva Pravnik (Lj. 1939) 107–9. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rebek, Anton (1857–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi493178/#slovenski-biografski-leksikon (1. december 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine