Slovenski biografski leksikon

Rant Gvido (pri krstu Anton), bogoslovni pisatelj, r. 16. jan. 1880 na Premu na Notranjskem učitelju Matiji R-u (gl. čl.), u. 7. marca 1956 v Lj. Obiskoval je osnovno šolo na Dobrovi in v Lj., gimn. v Lj. (1891–5) in Novem mestu (1895–7) ter nato stopil v frančiškanski red. Po noviciatu je dovršil zadnja razreda na domači gimnaziji v Gor. (1898–900) in študiral (1900–4) bogoslovje: 2. letnik v Kamniku, ostale 3 v Lj. (ord. 1902). L. 1905 je na univ. v Innsbrucku opravil izpit za lektorja bogosl., 6. nov. 1907 pa na univ. v Friburgu (Švica) prom. za doktorja bogoslovja z disertacijo Die Franziskaner der österr. Provinz. Ihr Wirken in Nieder-Oesterr., Steierm. u. Krain bis zum Verfalle der Kustodie Krain u. ihrer Klöster (Kamnik 1908; prim. Č 1908, 301; Archivum Franciscanum historicum 1909, 682; Histor. Jb. 1909, 390–1). Postal je lektor (1907) na franč. bogoslovnem učilišču v Kamniku, od 1912 v Lj., 1920 gvardijan lj. samostana, 1921 upravitelj lj. franč. župnije, bil 1931–4 in 1934–7 provincial ter 1935, 1936 in 1938 kot generalni vizitator obiskal franč. province v Dalmaciji, na Hrvaškem in v Avstriji. — Pisal je versko-zgodovinske, filozofske in vzgojne razprave (VBV 1909–11; Č 1912, 1914, 1916–8, 1926–7; CFr 1909, 1931–5) in v slovenščini izdal knjigo Postanek sveta na podlagi naravoslovja in biblije (Mostar 1920, Zbirka: Savremena pitanja; prim. Č 1920, 328; BV 1922, 190). — Prim.: Archivum Franciscanum, Ann. II, 682; Č 1908, 301; Historisches Jb., München 1909, XXX, 390, 391; S 1940, št. 11 (s sliko); CFr 1940, št. 1 (s sliko). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Rant, Gvido (1880–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi485553/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RANT Gvido, krstno ime Anton, bogoslovni pisatelj, r. 16. jan. 1880 na Premu, u. 7. mar. 1956 v Lj. Oče Matija iz Martinj Vrha nad Škofjo Loko, učitelj in ugleden sadjar, je učil tudi na Prim. v Trnovem pri Ilir. Bistrici, Šturjah in na Premu (1871–85 skupaj). Osn. š. na Dobrovi pri Lj. in v Lj., gimn. v Lj. (1891–95) in Novem mestu (1895–97), stopil v franč. red in po noviciatu dovršil zadnja dva razr. na domači gimn. v Gor. (1898–1900). Bogoslovje v Lj., samo drugi letnik v Kamniku, posvečen 1902. Leta 1905 je napravil na U v Innsbrucku izpit za lektorja bogosl., 6. nov. 1907 pa na U v Friburgu (Švica) doktorat iz bogoslovja z disertacijo Die Franziskaner der österr. Provinz. Ihr Wirken in Nieder-Oesterr., Steierm. und Krain bis zum Verfalle der Kustodie Krain und ihrer Kloster (Kamnik 1908). Od 1907 je bil lektor na franč. bogosl. učilišču v Kamniku, od 1912 v Lj., 1920 gvardijan lj. samostana, 1921 uprav. lj. franč. župnije, 1931–34 in 1934–37 provincial, v letih 1935, 1936 in 1938 je kot generalni vizitator obiskal franč. province v Dalmaciji, na Hrv. in v Avstr. – Pisal je versko-zgod., filoz. in vzgojne razprave v VBV (1909–11), Čas (1912, 1914, 1916–18, 1926–27) in v Cvetje z vrtov sv. Frančiška (1909, 1931–35) in izdal knjigo Postanek sveta na podlagi naravoslovja in biblije (Mostar 1920, v zbirki Savremena pitanja).

Prim.: Dr. Fr. Lukman, R. G., SBL III, 26 in tam navedena liter.

Ur.

Urednik: Rant, Gvido (1880–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi485553/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine