Slovenski biografski leksikon

Raič Vekoslav (Reich Alois), narodni delavec, r. 1844 v Cvenu pri Ljutomeru, u. 15. jul. 1929 v Zgbu. Obiskoval je 1862 tretji razr. mrb gimn. kot gojenec Victorinuma, po petem razr. (1864) ni več omenjen. Postal je zavarovalni agent Viktorije v Trstu vsaj 1867, konec 1887 ali v začetku 1888 je prevzel službo pri zavarovalni zadrugi Croatia v Zgbu; postal 1889 tehn. poslovodja, pozneje knjigovodja in prokurist, 1907 ravnateljev namestnik in bil 1. jun. 1922 upokojen z naslovom ravnatelj.

R. je 1867–72 vneto sodeloval v slov. društ. življenju v Trstu. Bil je 1867 do konec jul. 1869 urednik Pianovega (SBL II, 335) Slov. Primorca, 1871 njega lastnik in odg. ured. V listu se je zavzemal za jsl program, da bi Trst postal »slavjanski«. Po žolčni polemiki z goriško Sočo pa je Slov. Primorec, ki so ga napadale tudi N, prenehal izhajati. — L. 1869 je bil R. odbornik novo (6. jun.) ustanovljenemu prvemu slov. delavskemu društvu Čbelica v Trstu (predsednik Fr. Cegnar, SBL I, 74), ki mu pa avstrijske oblasti niso potrdile pravil. Izdal je malo znano brošuro Potrebe delavcev društva za Slovence v Trstu (Trst 1869), kjer se ogreva za načelo samopomoči. Nastopal je v rojanski čitalnici kot recitator in igralec, poudarjal zlasti kot govornik potrebo, zediniti se z južnimi brati, da so ga hvalile celo njemu nenaklonjene N.

Da »literarno gibanje pri Slovencih ne zaspi za vsem«, je R. uredil in izdal literarni almanah Pomladansko cvetje (Trst 1871, natisnil Rupnig in dr.) s pesmimi, ki so jih prispevali Haderlap (SBL I, 287–8), Hribar (ib. 352), Flegarič (ib. 180–1) in Koder (ib. 488) ter Ogrinčevo (ib. II, 221–2) prozo. — Z zatonom Slov. Primorca je prenehala tudi R-eva vidna vloga v tržaškem narodnem življenju. — Prim.: Izvestja mrb klas. gimn.; Simonič 70, 424; RazstSN 12, 17; Glaser IV, 408; Lončar, ZMS 1909 (Bleiweisov zbornik), 204; Kristan Anton, O delavskem in socijalističnem gibanju na Slovenskem do ustanovitve jsl socijalno demokratične stranke (1848–96), 1927, 23, 49–50; SMl 1927, 18, 39; P(ertot) dr. I(vo), Iz dobe pred Edinostjo, E 1926, št. 15; Primorec 1871, št. 2, 3, 4, 9; N 1864, 268; 1869, 199, 257; 1870, 323, 388; 1871, 52; Soča 1871, št. 1, 11; 1872, št. 3, 4; Ferdo Gestrin, SocM 1953 (II), št. 5, 296. Vtc.

Vatovec, Fran: Raič, Vekoslav (1844–1929). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi481226/#slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine