Slovenski biografski leksikon

Pucelj Janez, pesnik in prevajalec, r. 28. avg. 1890 v Gorenji vasi pri Ribnici, obiskoval osn. šolo v Ribnici, 6. gimn. razr. na II. drž. gimn. v Lj., 7. in 8. razr. v Novem mestu, kjer je 1911 maturiral; bogoslovje je študiral v Lj., ord. 1915, nato služboval kot kaplan v Šmarjeti na Dol. (1915–20), v Cerknici (1920), na Blokah (1920–4), župnik v Št. Vidu nad Cerknico (1928–33); od 21. nov. 1933 je župnik na Ježici pri Lj. – S pesmimi je sodeloval v DP (1907), V (od 1907), A (od 1908), Zk (1908–11), Zori (1908–12), Mentorju (1911 do 1914), DS (1911–3); do 1914 se je podpisoval Bogumil Gorenjko. Njegova pesem se naslanja na slov. moderno, posebno na Murnovo romantično domačijstvo, ki se je v Pucljevem novomeškem krogu (Jože Cvelbar) zavestno razvila v posebno vaško idiliko, v pesem kmečkih domov in poljá, dobrovoljnosti in preproste lepote. V tej smeri je P. pisal tudi črtice (Mentor 1913). Pozneje se je obrnil pretežno v versko vzgojno smer ali pa še neposredneje v nar. pesem. Take so pesmi v M od 1926 dalje. Poleg tega je sodeloval še v DPast s cerkvenimi govori (1916–20), v S s podlistki (1926–30), Bg (1927–31), Orliču (1929/30), Kresu (1930), Vigredi (1931), KMD, Koledar AM. Napisal je: Otroci se pogovarjajo o koledarju (A 1932/33), Otroški brevir, zgodbe iz življ. svetnikov (A 1933/34); Kateheze za prvence (Lj. 1943); Jezus moj prijatelj (Lj. 1944); prevajal: P. Keller, V hišah ob meji (Domoljub 1928, št. 48–53); vzgojne povesti: Ferd. Benz, Jangec Ovsenik (Bogoljub 1935 do 1936); Ackermann, Soncu naproti (Bogoljub 1937); Oberkoffler, Trije božji fantje (Kres 1938); Materino srce (iz nemščine, Glasn. presv. Srca Jezusovega 1939); P. Dörfler, Skrivnost ribe (Glasn. presv. Srca Jezusovega 1939–40). Posebej so izšli: roman P. Dörfler, Krivični vinar (Moh. knjiž. 50, 1932); P. Dörfler, Mutasti greh (Moh. knjiž. 58, 1933); Weiser, Vatomika (MD 1935); Dol. Vieser, Pevček (Lj. 1936), Dol. Vieser, Podkrnoški gospod (Slov. knjiž. št. 4, 1941). – Prim.: Velikonja, Zora 1913/14, 60; Debeljak, DS 1927, 29; J. Pogačnik, M 1928, 464 (razlaga pesmi); S. Trdina, Jos. Murn-Aleksandrov, Izbr. delo LXXVI; F. Koblar, Jos. Cvelbar, Izbr. delo, 12–3, 228; Iv. Čampa, Mentor 1937/38, 166; J. Šilc, DS 1933, 435; 1934, 101; S 1940, št. 196; 1944, št. 90. Kr.

Koblar, France: Pucelj, Janez (1890–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi473458/#slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine