Slovenski biografski leksikon

Podbregar Josip, železniški strokovni pisatelj in glasbenik, r. 8. marca 1880 na Vel. Blokah pri Cerknici. Ljudsko šolo je obiskoval v Lj., isto tam 3 razr. realke in učiteljišče. Po maturi 1900 je šel k železnici, bil v začetku 1901 v 2-mesečnem tečaju v Innsbrucku, nato služboval po raznih postajah bivše beljaške, tržaške in linške direkcije. Po prevratu 1918 dodeljen najprej lj., potem zagrebški direkciji, in 1921 na lastno prošnjo upokojen. Do 1924 je živel v Metliki in v Lj., kjer je zopet nastopil službo kot dnevničar pri lj. in pozneje subotiški direkciji. 1927 ni opravljal službe. 1928 je bil dodeljen gen. direkciji v Beogradu. Od 1932 živi kot viš. revident v p. v Lj. – P. je priznan železniški strokovnjak, predvsem za tarife. Pod njegovim vodstvom in z njegovim sodelovanjem je izšel anonimno »Daljinar za pruge Jugoslov. drž. Železnica« (2 zv., Beograd 1930; 2. zv. izklj. P.-jevo delo) in 2 dodatka (tam 1931). Skupno z bratom Dragom P.-jem je izdelal »Imenik železničkih stanica kraljevine SHS« (Sarajevo 1927; anonimno). V TL 1924, št. 96–125 (s presledki) je priobčil razpravi »Železniške blagovne tarife s posebnim ozirom na našo trgovino in industrijo« ter »Pred reformo železniških tarifov?« – P. se je uveljavil tudi kot glasbenik. Skladati je začel že kot učiteljiščnik. Ko je služboval na Koroškem, je vodil tambur. zbor v Podravljah in prirejal zanj slov. nar. pesmi. Njegove skladbe, izvirne in prirejene, so ostale večinoma v rkp. Natisnjene so pesmi: »Dein gedenk' ich«, »Serenade«, »Es gibt ein Herz, das liebt dich still«, »Vier Schilflieder« in »Das Heidekind« (Dresden 1918). Koračnico »Hoch die Kaiserschützen!« je napisal za polk v Wellsu na Zg. Avstr. Hrv. akad. društvo »Velebit« v Innsbrucku je izdalo 1905 P. koračnico »Velebit« (litogr.). 1919 je izšla v Dresdenu njegova opereta »Witwenzauber«. Besedilo je napisal skupno s Franzom Rueskäferjem (poslov. J. Povhe 1929), glasbo pa sam. Opereto je sprejelo v program dunajsko operetno gledališče, a je radi prevrata ni uprizorilo. P. je bil po prevratu prvi kapelnik lj. žel. godbe »Sloga«, 1922–4 pa kapelnik mestne godbe v Metliki. Ko so tu dobili nove zvonove, je zložil kantato »Metliški zvonovi« za godbo na pihala s spremljevanjem zvonov (rkp.). – P. je še objavil: 2 stenska večna koledarja (1933); Kalendarijski tolmač, KMD 1934, 33/4; Žepni večni koledar, Lj. 1938. – Prim.: Tages-Post, Linz 1918, Nr. 118; Nar. žel. glasb. društvo »Sloga« 1919–29, 6 sl. (s sliko). Nmst.

Namestnik, Miroslav: Podbregar, Josip (1880–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi437164/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine