Slovenski biografski leksikon

Ples Ivan, gospodarski organizator in publicist, r. 19. jul. 1886 v Devinu pri Trstu veleposestniku Miroslavu P.-u (gl. članek). Kot osmošolec gor. gimn. je pomagal Aškercu zbirati gradivo za pesnitev »Jadranski biseri«, v katerih so predelane pripovedke devinskih ribičev. Po maturi (1907) in enoletni vojaški službi pri 97. pešpolku v Trstu je P. jeseni 1908 šel na Dunaj, kjer je 1913 dovršil pravne študije in 1914 dosegel juridični doktorat. Že 24. jun. 1913 je vstopil kot praktikant pri okraj. sodišču v Tržiču (Monfalcone) ter postal 26. febr. 1914 avskultant. V vseučiliških letih je bil predsednik bralnega in pevskega društva »Ladija« v Devinu; blagoslovljenje društvene zastave v avg. 1910 se je razvilo v mogočen narodni tabor. Ob izbruhu svetovne vojne 1914 je odrinil na fronto, kjer je 10. sept. 1915 prišel v rusko ujetništvo ter bil naposled poslan v Krasnojarsk v Sibiriji. Konec 1918 je vstopil ondi kot kapetan v novoosnovani 1. jugoslov. dobrovoljski polk, ki je P.-a poslal kot zveznega častnika v štab glavnega poveljnika zavezniških čet v Sibiriji, francoskega generala M. Janina. V marcu 1920 je bil poklican k vojni misiji kraljevine SHS v Vladivostoku ter se z njo v avg. 1920 vrnil v domovino. Tu je bil v sept. 1920 poslan v medzavezniško plebiscitno komisijo v Celovec, odtod pa kot zastopnik kraljevine SHS v medzavezniški okrajni svet v Borovlje. Po koroškem plebiscitu je bil dodeljen nov. 1920 predsedništvu okrož. sodišča v Mrb. in ondi ostal do avg. 1921, ko je bil sprejet za provizor. konceptnega pristava pri zbornici za TOI v Lj. Poleg svojih uradnih poslov je razvil P. veliko aktivnost v gospodarski publicistiki. Že od 1921 je sodeloval pri OV, v jul. 1923 pa je prevzel souredništvo TL, ki ga je uspešno vodil do 1932. Za Krajevni leksikon dravske banovine (Lj. 1937) je prispeval uvodni članek »Trgovina, obrt in industrija« (55–8). Sodeloval je tudi pri reorganizaciji Zveze obrtnih društev v Sloveniji ter se zavzemal za decentralizacijo soc. zavarovanja. V nov. 1929 je bil imenovan za komisarja bolniške blagajne Trg. podpor. in boln. društva v Lj., 1932 pa izvoljen za predsednika ravnateljstva te blagajne, kar je ostal do 25. nov. 1935. V narodno-osvob. gibanju je bil že od jeseni 1941 član gospodarsko-finančnega odseka OF ter sodeloval vso dobo okupacije z vidnimi aktivisti. – Prim.: Aškerc, Jadranski biseri, 1908, 154, pripomba; E 1910, št. 232; Gabršček II, 70, 237, 442, 512; Dobrovoljci, kladivarji Jugoslavije 1936, 193, 757, 778 (sl.) in 779 (sl.); Razstava slov. novinarstva 1937, pod št. 405. Ara.

Andrejka, Rudolf: Ples, Ivan (1886–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi434155/#slovenski-biografski-leksikon (30. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine