Slovenski biografski leksikon

Pilat Gašpar, ustanovitelj dobrodelnih ustanov, r. 1644 v Vrhpolju pri Vipavi, u. 28. jul. 1706 pri Dev. Mariji na jezeru nad Guštanjem. V guštanjski cerkvi je njegov nagrobnik. Bil je ss. theologiae baccalaureus formatus, 1672 vikar v Dobrli vasi, od jun. 1678 do svoje smrti pa župnik pri Naši ljubi Gospe na jezeru in generalni vikar v Podjunski dolini. Na novega leta dan 1700 je ustanovil štipendijo za tri dijake v nadvojvodskem jezuitskem kolegiju v Celovcu. Pri deželni gosposki v Celovcu je 30. apr. 1699 založil 4000 gold. in določil, naj se z obrestmi v znesku 200 gold. vzdržujejo trije dijaki njegovega sorodstva, če pa teh ni, dva dijaka iz vipavske župnije in eden iz guštanjske ali, če od ondod ni sposobnega, iz kake župnije, ki je spadala pod dobrlovaško proštijo. V oporoki 5. marca 1706 je določil 1200 gold. glavnice za enega gojenca iz Vipave v lj. jezuitskem kolegiju. – 1. jan. 1700 sta Ivan Andrej pl. Sichten in Gašpar Pilat napravila ustanovo z glavnico 4000 gold. za beneficiata v Guštanju z naročilom, da poučuje tri sposobne učence posebno v latinščini. Sezidala sta tudi beneficiatovo hišo, sedanje župnišče. – Prim.: Župn. arhiv pri Dev. Mariji na jezeru; arhiv ministrstva prosvete v Lj.; St. Singer, Kultur- u. Kirchengesch. des Jauntales, Dekanat Eberndorf, str. 52, 65; F. Kotnik, Brata Gašpar in Jakob Pilat, dobrotnika našega dijaštva, Čas 36 (1924) 40–5. F. K.

Kotnik, Franc: Pilat, Gašper (1644–1706). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi424125/#slovenski-biografski-leksikon (29. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Primorski slovenski biografski leksikon

PILAT Gašper, duhovnik in ustanovitelj dijaških štipendij, r. 1644 v Vrhpolju pri Vipavi, u. 28. jul. 1706 pri Devici Mariji vnebovzeti na Jezeru (Prevalje), njegov nagrobnik pa je v guštanjski cerkvi (zdaj ravenski), ki je nekoč spadala pod Prevalje. Podrobnosti iz njegovega življenja niso znane, bil je ss. theologiae baccalaureus formatus, 1672 vikar v Dobrli vasi na Kor., od jun. 1678 do smrti župnik pri Devici Mariji vnebovzeti na Jezeru (ž. c. v Prevaljah); istočasno je bil tudi generalni vikar za Podjunsko dolino. 30. apr. 1699 je pri dežel. gosposki v Celovcu založil 4.000 gold, in določil, naj se z obrestmi v znesku 200 gold, vzdržujejo trije dijaki. Dne 1. jan. 1700 je podpisal listino o »večni ustanovi« ali štipendijah za tri dijake v nadvojvodskem jezuitskem kolegiju v Celovcu. Prednost imajo ustanoviteljevi sorodniki, če jih ni, dva dijaka iz vipavske župnije in eden iz guštanjske, če tega ni, eden iz dobrlovaške proštije. Kandidati so morali pokazati določeno znanje lat. jezika, sposobnost in veselje do učenja in nravstveno neoporečnost. Po odobritvi štipendije so se morali pridno učiti in častiti sv. Družino, biti vsako soboto pri sv. maši in moliti rožni venec. Če je kdo postal duhovnik, je moral vsak teden darovati mašo v poseben namen. Te štipendije je ponovno potrdil dežel. gubernij Notranje Avstrije še 1783, po prvi svet. vojni pa so propadle. Z drugo oporoko je 5. mar. 1706 določil 1.200 gold, glavnice za gojenca iz Vipave v jezuitskem kolegiju v Lj. Dne 1. jan. 1700 sta on in ravenski graščak Ivan Andrej pl. Süchten podpisala listino o ustanovitvi beneficija v Guštanju. Vložila sta vsak po 2.000 gold., da bi beneficiat stalno prebival v trgu in bi ne bili verniki vezani na župnika iz Prevalj. Sezidala sta tudi beneficiatovo hišo (poznejše župnišče). Beneficiat je moral poučevati tri sposobne učence posebno v latin. P. je na Ravnah ustanovil osnovnošol. pouk. Ta je bil v zasebni hiši do 1862, ko so zgradili šol. poslopje.

Prim.: Fr. Kotnik, P. G., SBL II, 338 in tam navedena liter.; KL Sje I, 31; IV, 484, 486; Družina 13. sept. 1981 in 27. febr. 1983.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pilat, Gašper (1644–1706). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi424125/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine