Slovenski biografski leksikon

Pilat Gašpar, ustanovitelj dobrodelnih ustanov, r. 1644 v Vrhpolju pri Vipavi, u. 28. jul. 1706 pri Dev. Mariji na jezeru nad Guštanjem. V guštanjski cerkvi je njegov nagrobnik. Bil je ss. theologiae baccalaureus formatus, 1672 vikar v Dobrli vasi, od jun. 1678 do svoje smrti pa župnik pri Naši ljubi Gospe na jezeru in generalni vikar v Podjunski dolini. Na novega leta dan 1700 je ustanovil štipendijo za tri dijake v nadvojvodskem jezuitskem kolegiju v Celovcu. Pri deželni gosposki v Celovcu je 30. apr. 1699 založil 4000 gold. in določil, naj se z obrestmi v znesku 200 gold. vzdržujejo trije dijaki njegovega sorodstva, če pa teh ni, dva dijaka iz vipavske župnije in eden iz guštanjske ali, če od ondod ni sposobnega, iz kake župnije, ki je spadala pod dobrlovaško proštijo. V oporoki 5. marca 1706 je določil 1200 gold. glavnice za enega gojenca iz Vipave v lj. jezuitskem kolegiju. – 1. jan. 1700 sta Ivan Andrej pl. Sichten in Gašpar Pilat napravila ustanovo z glavnico 4000 gold. za beneficiata v Guštanju z naročilom, da poučuje tri sposobne učence posebno v latinščini. Sezidala sta tudi beneficiatovo hišo, sedanje župnišče. – Prim.: Župn. arhiv pri Dev. Mariji na jezeru; arhiv ministrstva prosvete v Lj.; St. Singer, Kultur- u. Kirchengesch. des Jauntales, Dekanat Eberndorf, str. 52, 65; F. Kotnik, Brata Gašpar in Jakob Pilat, dobrotnika našega dijaštva, Čas 36 (1924) 40–5. F. K.

Kotnik, Francè: Pilat, Gašpar (1644–1706). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi424125/#slovenski-biografski-leksikon (26. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine