Slovenski biografski leksikon

Petrich Martin, stavbar, ki je l. 1495 sezidal gotsko cerkev sv. Kvirina pri Št. Petru v Beneški Sloveniji. – Prim.: S. Rutar, Ben. Slovenija 31; F. Stelè, Magister Martinus Petr(ich), ZUZ 1926, 147–56. St.

Steska, Viktor: Petrich, Martin (?–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi420185/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Primorski slovenski biografski leksikon

PETR(ICH?) Martin, stavbar druge polovice 15. stol., natančnejši življenjski podatki o njem niso znani. Prvi je nanj opozoril, vendar pod drugim imenom, S. Rutar v zvezi z gotsko cerkvijo sv. Kvirina v Špetru Slovenov. Napis na prezibiteriju je prebral takole: »Anno Domi(ni) 1493, Ma(iste)r Marti(n) ipiri(eh?)«. Rutar tudi trdi, da je priimek Pirih dokaj razširjen med Slovenci v Benečiji in na Tolminskem, ter navaja oporoko kurata Petra iz leta 1480 (»presbyteri Petri vicarii curati S. Petri Sclaborum«), v kateri se kot dedič imenuje neki Pirich, ki naj bi ga it. notar spremenil v Petrich. F. Stelè se s to razlago ne strinja in je napis na c. prebral nekoliko drugače: »Anno domi(ni). 1495 /. M(a)g(ister). Marti(n)us Petr(ich).« Priznava pa Rutarju, da je pravilno opazil stilno sorodnost c. sv. Kvirina z deli Andreja iz Loke (gl. čl.), ki je prav tako deloval v Beneški Slov. (npr. 1477 c. v Landarski jami). F. Stelè je v knjigi Umetnost v Primorju (Lj. 1960) za Petr(icha) spet uporabil obliko Piri(ch), G. Marchetti navaja dve možnosti, Petrič ali Pirič in tudi dve letnici, 1493 ali 1495 (slednja z vprašajem), E. Cevc pa trdi, da je edino pravilno prvo Steletovo branje napisne plošče, torej Petrich ali Petri – Petrov sin, zato moramo Piricha »enkrat za vselej črtati iz naše umetnostnozgodovinske literature«.

Prim.: Rutar, Beneška, 31–32; F. Stelè, ZUZ 1926, 147–56; F. Stelè, Umetnost 1960, 48; G. Marchetti, Le chiesette votive del Friuli, Udine 1972, 12, 26; E. Cevc, Loški razgledi 1975, 52, 55, 56; Viktor Steska, SBL II, 569.

M. V.

Vuk, Marko: Petrich, Martin (?–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi420185/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine