Slovenski biografski leksikon

Okretič Ivan, pravnik, r. 28. jun. 1860 kmetskim staršem v Komnu na Krasu, u. 7. dec. 1931 v Zagrebu. Gimn. je dovršil v Gorici (součenec Jos. Pagliaruzzija-Krilana in Karla Štreklja), pravne študije na Dunaju. Apr. 1884 je vstopil v Trstu v sodno prakso, bil avskultant v Trstu, Rovinju in Pazinu, kjer je bil imenovan nov. 1887 za pristava; 1887 premeščen v Sežano, imenovan nov. 1893 za namestnika drž. pravdnika v Rovinju, maja 1895 v Trstu; postal sept. 1897 sodni svetnik v Gorici, odkoder je bil jul. 1898 prideljen gener. prokuraturi na Dunaju. Tu je postal 1904 viš. sod. svetnik, 1907 gener. odvetnik, prvi in edini Slovenec pri tem uradu. Skoraj vsi kaz. primeri, v katerih so bili spisi slovenski, so šli nad 20 let skozi njegove roke. Mnogo zla je preprečil v narodnostnem pogledu, zlasti v polit. pravdah. Ob prevratu 1918 je stopil na čelo novoustanovljenemu viš. drž. pravdništvu v Lj. Po ustanovitvi odd. B stola sedmorice v Zagrebu kot vrhovnega sod. za Slovenijo in Dalmacijo je bil O. imenovan za vrhovnega drž. pravdnika (gener. prokuratorja) v Zagrebu, kjer je moral svoj urad šele organizirati. 29. nov. 1924 pa je postal podpredsednik stola sedmorice odd. B in s tem kot prvi Slovenec najvišji sodnik za Slovenijo in Dalmacijo. 15. jul. 1930 je bil upokojen in živel v Zagrebu. — O. je bil med ustanovnimi člani »Pravnika« in mnogo let sotrudnik SP. Pod označbo Gerkič, Fitik je priobčeval kaz. primere; prim. pa tudi SP 1924, 249; 1926, 187; 1929, 41 (Pred 30 leti, spomini). V Zagrebu je sodeloval tudi v hrv. pravniškem društvu in bil med organizatorji jugosl. pravniških kongresov. — Prim.: Polec, SP 1932, 58; 1925, 47; Glaser IV, 396; J 1931, št. 283; S 1931, št. 279; SN 1931, št. 279; Jutarnji list 9. dec. 1931; Novosti 1931, br. 340 (s sliko). Slika: SP 1929, št. 1–4. Pc.

Polec, Janko: Okretič, Ivan (1860–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi394713/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine