Slovenski biografski leksikon

Oblak France, pravnik in publicist, r. 21. marca 1845 na Slapu župnije Št. Viška gora (zdaj Dol. Tribuša) na Goriškem, u. verjetno kot begunec med svetovno vojno v Avstriji. Študiral je gimn. v Gorici (1859 do 1866), bil po maturi 2 leti domači učitelj v Lj., odšel 1868 v Gradec, kjer je študiral pravo na univ. in poljedelstvo na tehniki. 1870 je vstopil v Lavričevo odvetniško pisarno v Gorici, napravil 1871 drugi drž. izpit, pozneje tudi promoviral, služil pri dveh italijanskih goriških odvetnikih in vstopil pri sodniji. 1876 je prišel na sodišče v Cerkno, pozneje v Buje in vsaj že od 1902 živel v Gorici kot upokojen sodnijski adjunkt. — K narodnemu delu ga je privedlo znanje z Lavričem (1860) in z Val. Luznikom, prvim tajnikom tolminske čitalnice (1863); v Lj. se je udeleževal društvenega življenja v čitalnici in pri Sokolu, bil med udeleženci odn. organizatorji dijaških shodov v Lj. (1868, 1869) in utemeljeval na drugem shodu potrebo slov. univerze. Že iz Lj. je dopisoval S in D, sodeloval pozneje pri Soči od njene ustanovitve, zlasti pa 1886–8 s poljudnimi članki iz prava (n. pr. Postavne določbe gledé ravnopravnosti jezikov, 1886, št. 11–3, 16–7, 19–21), z nedovršeno zbirko povesti Deset božjih zapovedij v pravljicah (1887–8) in pri E (1886–7). Zavzel se je za slov. univerzo v Lj. in italijansko na Tridentinskem (Vivat, floreat, crescat! Soča 1887, št. 29–32; Slov. drž. poslanci, tirjajte nam vseučilišča! E 1887, št. 66–8) in opisal iz svojih spominov Lavričevo delovanje (Dr. Karol Lavrič in njegova doba, Gorica 1906, ponat. iz Soče). Še 1898 se je udeležil katol. delavskega gibanja na Goriškem (Soča 1898, št. 87, 91). — Prim.: Senekovič-Polec, Vseučiliški zbornik 66; Oblak, Dr. K. Lavrič in njegova doba. Pir.

Pirjevec, Avgust: Oblak, France (1845–po 1917). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi391640/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine