Slovenski biografski leksikon

Novak Peter, narodni buditelj v Slov. Bistrici in okolici, r. 20. dec. 1854 v Podbrdu (obč. Lusevera) pri Tarčetu v Beneški Sloveniji, u. 26. sept. 1922 v Slov. Bistrici. Oče Janez se je preselil z rodbino 1859 v Črnec pri Slov. Bistrici, odšel 1862 k Sv. Urbanu pri Ptuju, kjer je Peter 1862–8 obiskoval ljudsko šolo, ter se 1869 naselil v Slov. Bistrici. Odtod je Peter hodil na zidarsko delo v Maribor, se sam izobraževal in začel 1879 v Slov. Bistrici gostilničarsko obrt. Po naravi temperamenten in družaben, narodnostno brezkompromisen, v ostalih polit. vprašanjih pa slogaš, je osredotočil v svoji gostilni, katero je proti nasprotovanjem slovenjebistriške občine vzdrževal samo preko intervencij poslanca Goedla, vse slovenjebistriško nar. življenje. N.-ova gostilna je postala sedež nar. organizacij, pri katerih je N. pod vplivi L. Stepišnika in skupaj z dekanom A. Hajšekom (u. 1907) ter dr. U. Lemežem (u. 1933) aktivno sodeloval. Bil je 1892 soustanovitelj podružnice DCM in 1894 Posojilnice, ki jo je vodil kot knjigovodja od ustanovitve do svoje smrti in ki mu je nudila stik z ljudstvom in omogočala agitacijo, 1900 pa je bil med ustanovitelji Čitalnice. Postal je šolski ogleda, član okrajnega in krajnega šol. sveta. Ko so se 1907 štaj. Slovenci polit. ločili, je nastopil N. na programu Slov. kmečke zveze in bil 1909 proti štajerčijancu Kresniku v volilnem okraju Konjice-Slov. Bistrica izvoljen za dež. poslanca. V tej lastnosti si je prizadeval, da bi se drž. cesta od Slov. Bistrice preložila po ravnem na Oplotnico; vojna je to preprečila, kakor tudi preložitev klancev pri Sv. Jožefu in pri Klopcah. Pač pa je cesta Slov. Bistrica–Šmartno na Poh. v glavnem N.-ovo delo. Med vojno je dvigal nar. zavest, agitiral za majniško deklaracijo, bil ob prevratu član Nar. sveta v Slov. Bistrici, 1919–22 vladni komisar v okr. zastopu in v okr. posojilnici. Ves čas svojega javnega delovanja je poročal o nar. in narodnogospod. vprašanjih v SGp, Stražo, S in celjsko Domovino. — Prim.: SGp 1909, št. 20; 1922, št. 39; Straža 1922, št. 111. — Slika v arh. Zgod. društva v Mariboru. Baš.

Baš, Franjo: Novak, Peter (1854–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi390206/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine