Slovenski biografski leksikon

Novak Fran, politik, r. 1. okt. 1877 v Šmarju pri Jelšah. Študiral je gimn. v Lj. (1888–95) in pravo na Dunaju, kjer je prom. 1900. Sodniško prakso je delal v Lj., bil koncipient pri Krisperju in Trillerju in je od 1906 samostojen odvetnik v Lj. — Sodeloval je pri raznih gosp. organizacijah in bil med ustanovitelji in več let odbornik Zveze slov. zadrug. V kranjskem dež. zboru je zastopal kot član nar.-napr. stranke trg. in obrtno zbornico od 1908 in prvi vol. okraj lj. mesta od 1914. Bil je član upravnega, občinskega, zadružnega in drugih odsekov ter od 1911 namestnik dež. odb. Udeleževal se je debat v upravnih, gosp. in kult. zadevah, stavil in utemeljeval več spreminjevalnih predlogov in resolucij, ki jih je večina (SLS) dosledno odklanjala. Govoril je pri spremembi dež.- in drž.-zborskega vol. reda (1908), za Ganglov predlog zak. načrta vol. reforme (1909) in pri spremembi obč. vol. reda za Lj. (1910). Izrekel je pomisleke proti Lampetovemu zak. predlogu o izkoriščanju vodnih sil za dež. podjetja (1910) in stavil spreminjevalne predloge k §§ 1. in 2.; bil je proti Lampetovemu predlogu o ustanovitvi centralne dež. klavnice in mesnice (1912) in stavil več spreminjevalnih predlogov k vladnemu načrtu vodo-pravnega zakona (1912). Govoril je proti načrtu cestnega zakona (1910), proti zak. načrtu o odkupu posestev se držečih novčnih in pridobninskih davščin za cerkve, župnije in njih organe (1912). Zahteval je v kuratoriju za slov. trg. šolo v Lj. zraven zastopnika Zadružne zveze tudi zastopnika Zveze slov. zadrug (1910). Zavzel se je za učiteljske plače in drag. doklade (1910, 1912) in za podporo Dram. društvu (1910). Stavil je predlog, naj se odprejo južne meje za uvoz klavne živine, oz. naj se zapre meja za izvoz v Nemčijo in naj se dovoli uvoz južnoameriškega mesa (1910). Sprejet je bil njegov predlog za ustanovitev delavske zavarovalnice za nezgode v Lj. (1912). Po prevratu je bil član začasnega nar. predstavništva; 1932–4 član in 1932/3 podpreds. senata, 1934 minister za soc. pol. v Uzunovićevi vladi. — Prim.: Obravnave dež. zbora kranjskega; J 1932, št. 3 s sliko; Spom. spis povodom 20 letn. ustanovitve kreditnega društva mestne hran. lj. 1908–28 (slika na str. 22); Stenogr. beležke senata. Pir.

Pirjevec, Avgust: Novak, Fran (1877–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi389251/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine