Slovenski biografski leksikon

Natlačen Marko, politik, r. 24. apr. 1886 v Mančah žup. Goče pri Vipavi, odvetnik v Lj. Študiral je gimn. v Lj. (1900–7) in pravo na Dunaju, kjer je prom. 1912. Služboval je kot pravni praktikant pri dunajskem dež. sodišču in je od 1919 odvetnik v Lj. — Na gimn. je sodeloval kot gojenec Alojzijevišča pri Domačih vajah, vodil kot visokošolec Slov. dijaško zvezo (1908–10), ki je tedaj iniciativno in mnogokrat vodilno sodelovala pri narodni prosveti v okrilju Slov. kršč.-soc. zveze in zlasti pri narodno-obrambnem delu v okrilju Slov. Straže, in sodeloval pri glasilu kat. nar. dijaštva Zori. Po končanih visokošolskih študijah je sodeloval v Lj. pri Slov. kršč.-soc. zvezi, Slov. Straži in Orlu, kateremu je bil predsednik 1925–7. Od nov. 1926 do jan. 1929 je bil poslevodeči podnačelnik SLS. L. 1927 ga je izvolil logaški okraj v skupščino lj. oblasti; bil je skupščinski predsednik in predsednik oblastnega odbora do razpustitve (jan. 1929) in nato vodil oblastno samoupravo kot komisar do nov. 1929, ko je bila ukinjena. L. 1931–3 je bil preds. Slov. kat. akad. star. Od jan. 1933 do okt. 1934 konfiniran (Bileća, Gacko, Sarajevo). — Prim.: Slovenci v desetletju 1918–1928, 339–57; Erjavec, Zgodovina kat. gibanja na Slov. 258, 324; S 1932, št. 13 (s sliko). Slike: IS 1927, 13, 75; Poned. S 1933, št. 4. Pir.

Pirjevec, Avgust: Natlačen, Marko (1886–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi385548/#slovenski-biografski-leksikon (27. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine