Slovenski biografski leksikon

Munih Andrej, publicist, r. 29. okt. 1875 v Podbrdu na Goriškem, u. 2. jul. 1919 v Mogojnici pri Celju. Osnovno šolo je obiskoval doma in v Lj., nadaljnje šolanje je moral zaradi bolezni opustiti, kar je pozneje nadomestil z vztrajnim samoizobraževanjem. L. 1899 je dobil službo obč. tajnika v Marezigah pri Kopru, kjer je ustanovil hranilnico in posojilnico ter Narodno zvezo za severozapadni, t. j. slovenski del Istre (1901); nastopal je kot govornik na neštetih nar. prireditvah in tako vzgajal narod k samozavesti. Pisal je članke, črtice, povesti, potopise za E ter bil 1900–3 med najmarljivejšimi njenimi sotrudniki; dopisoval je tudi v Slovenko, Sočo in druge liste. Za izobrazbo preprostega istrskega ljudstva je pisal priložnostne igre, ki so jih mareziganski diletanti z uspehom izvajali, posebno igro Zvezda spoznanja, ki jo je predelal v povest z istim naslovom (E 1900, št. 133–56). L. 1903 se je službovanju v Marezigah odpovedal radi pritiska takratne vlade na marezigansko občino po okrajnem glavarju Schaffenhauerju. Po večletni odsotnosti se je vrnil v rojstni kraj; čez leto dni se je nastanil kot podjeten trgovec v Mallnitzu na Koroškem in pozneje v Bohinjski Beli, kjer se je izkazal velikega dobrotnika delavstvu iz južnih krajev (Dalmacije, Bosne, Črne gore), ki je bilo zaposleno pri gradnji bohinjske in turske železnice. Po dograditvi železnice je opustil trgovino, se podal v Trst ter posvetil svoje moči zopet E, ki ji je postal sourednik. Spomladi 1914 je začel izdajati v Trstu Jugoslavijo, ki so jo pa avstr. oblasti zaradi njene propagande za zedinjenje vseh Jugoslovanov preganjale z neprestanimi zaplembami. Med vojno je bil tajnik občine Doline pri Trstu. Pred izbruhom vojne z Italijo je skrivaj odpotoval v Benetke, kjer je predložil ruskemu konzulu spomenico o jugoslov. zahtevah. Radi odločnega jugoslov. prepričanja je bil 1915 pred vojnim sodiščem v Gradcu obsojen na večletno ječo, a je bil v kaznilnici Karlau pri Gradcu po 23 mesecih pomiloščen. Po osvoboditvi je vstopil v uredništvo mariborske Straže in SGp. Ko je začela 1918 v Lj. izhajati Jsla, je postal njen sourednik, društvu. jugoslov. novinarjev v Lj. pa prvi blagajnik. Hudo bolan je odšel maja 1919 na dopust, s katerega se ni več vrnil. Zapustil je spomine svojega polit. delovanja in trpljenja. Pisal je pod šiframi A. M., -n-, -h, a največ brez podpisa ali s psevd. Slavoljub Podslapinsky. — Prim.: Jsla 1919, št. 159. Plr.

Plesničar, Pavel: Munih, Andrej (1875–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi379881/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine