Mohorič, Ivan (1888–1980)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 26, 27. 6. 1926

Slovenski biografski leksikon

Mohorič Ivan, nar.-gospodarski strokovnjak, r. 12. maja 1888 v Idriji, živi v Lj. Studiral je gimn. v Lj. (1900–8) in pravo v Pragi. Služboval je pri Zbornici za trg., obrt in industrijo, kjer je postal jul. 1931 generalni tajnik. 1925 je bil pomočnik ministra za gozdarstvo in rudarstvo, 1926–8 oblastni poslanec, 1930 član obč. sveta lj.; 1931 je bil v radovljiškem okraju izvoljen za narodnega poslanca, od jan.—jun. 1932 pomočnik ministra za trg. in industrijo ter jul.—nov. 1932 v Srskićevi vladi minister istega resora. — Kot strokovnjak je bil pozvan v razne gosp. organizacije, odseke in odbore: 1923–4 član odb. promet. ministrstva za bivšo južno železnico, 1924–31 član tarifnega odbora prom. min., 1926–7 podpreds. železniške konference v Belgradu, 1927 ekspert na svet. ekon. konf. in pri trg. pogajanjih z Nemčijo, Avstrijo itd., 1929–31 član posvet. odb. direkcije drž. železnic, 1980 delegat na prvi balkanski konf. v Atenah, 1930 ekspert na konf. za carinsko premirje pri Društvu narodov v Ženevi, 1931 član delegacije za trg. pogodbo s Čehoslovaško, 1932 za pogodbo o plačilnem prometu s Čehoslovaško, 1933 jugosl. delegat na svetovni gospodarski konf. v Londonu i. dr. — Napisal je veliko razprav v prvi vrsti o trgovskih, carinskih in prometnih problemih. Sodeloval je pri Vedi III (Razvoj kreditnega zadružništva), je sotrudnik TT, kjer je imenovati izmed važnejših prispevkov Položaj trgovstva v Sloveniji l. 1926 (1928), Gospodarstvo Jugoslavije in njegovi odnošaji do inozemstva (ib.), Stanje in potrebe poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa (1930 in v poročilu VII. kongresa gospod. zbornic v Belgradu 1929), Carina in carinska politika (1931), Problem gospod. sodelovanja balkanskih držav (ib. in v poročilu I. balkanske konference 1930). V srb.-hrv. publikacijah so izšli: Pitanje organizacije privredne statistike (Izveštaj o konferenciji privrednih komora … Osijek 1928), Industrija i autonomna carinska tarifa (Naša spoljno-trg. politika. Izveštaj o konferenciji komora za trg., ind. i zanatstvo … 1929 u Novom Sadu), Zadaci i značaj privrednih komora kralj. Jugoslavije (v istoimenski publikaciji, Zagreb 1930), Pregled naše spoljne trg., zaključci koji nam se nameću i budući pravci naše trg. politike (v poročilu VIII. kongresa gospod. zbornic v Beogradu 1930), Jačanje unutarnjeg tržišta (Izveštaj o konferenciji jugosl. privrednih komora 1931 u Velikom Bečkereku) i. dr. Referat o stanju naših cest in potrebah avtomobilskega prometa na konferenci mednarodne trg. zbornice v Washingtonu 1931 je izšel v Publications de la Chambre de Commerce International (Paris 1931). Uredil je Izveštaj i rasprave tarifskog odbora min. saobraćaja 1926–31 (v rokopisu). Tudi kot poslanec se je bavil z gospod. problemi in izdal v pos. odtisu Kritiko drž. proračuna za l. 1933–34 s stališča nar. gospodarstva (Lj. 1933). — Prim.: Prvo jugoslovensko nar. pretstavništvo 1931, 66 s sliko; slika IS 1931, 246; risba Bankarstvo 1932, 313; J 1932, št. 156 (s sliko). Pir.

Pirjevec, Avgust: Mohorič, Ivan (1888–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi373772/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine