Slovenski biografski leksikon

Mermolja Fran, šolnik in narodni gospodar, r. 9. dec. 1879 v Selu pri Črničah na Goriškem. Nižjo gimn. je obiskoval v Gorici, učiteljišče v Kopru, matur. jun. 1898. Učiteljeval je v Podlaki-Lokovcu v goriškem okraju do 1902 in na novoustanovljeni enorazr. v Dobravljah pri Ajdovščini do sept. 1927, ko so ga ital. šol. oblasti odpustile iz službe. Udejstvoval se je v učiteljski stanovski organizaciji. Kmalu po svojem prihodu v Dobravlje je bil izvoljen v odbor ajdovščinske podružnice učit. društva za goriški okraj, po ukinitvi te podružnice (1906) pa v odbor gor. učit. društva, v katerem je deloval skoraj 25 let kot odbornik, po vojni kot blagajnik do društvenega razpusta. Bil je član vodstva Zveze slovan. učit. društev za Jul. Krajino do njene razpustitve. Vrnivši se 1913 z Dunaja, kjer je obiskoval na zadružni šoli tečaj za zadružništvo, je ustanovil na Vipavskem vrsto posojilnic in produktivnih zadrug; nekatere med njimi je sam vodil. Bil je predsednik nadzorstva Zveze slov. zadrug v Lj. in sicer od ustanovitve do aneksije Jul. krajine po Italiji, zatem član odbora in nadzorstva novoustanovljene Zadružne zveze v Trstu. L. 1912 je priredil zadružni tečaj v Gorici, po vojni v Dobravljah. V l. 1920–4 je bil predsednik cestnega odbora za ajdovščinski okraj. Sadjarski in trtorejski svet v Trstu ga je imenoval za svojega člana, poljedelsko ministrstvo v Rimu pa za dopisnika za Vipavsko dolino (1921). V predvojni dobi se je prav posebno trudil, da so se ustanavljala bralna, pevska in tamburaška društva. Marljivo je tudi dopisoval v primorske liste. V Jadranskem almanahu (1923) je priobčil spis Naše ljudsko šolstvo in učiteljska organizaciia. Od 1929 biva v Lj. ter je kot učitelj prideljen banski upravi. Plr.

Plesničar, Pavel: Mermolja, Fran (1879–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi361108/#slovenski-biografski-leksikon (17. januar 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine