Slovenski biografski leksikon

Medvešček Peter, politik in šolnik, r. 31. jul. 1859 v Krestenici pri Kanalu, u. 3. dec. 1932 v Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v Kanalu in Gorici, dovršil 2 gimn. razr. in pripravnico za učiteljišče v Gorici, učiteljišče v Kopru (matur. 1881, uspos. maja 1885). Učiteljeval je v Plavah pri Kanalu, v Brezovici v Istri, v Ravnici pri Gorici, Lokovcu, Opatjem selu na Krasu, od 1894 do upokojitve sept. 1927 bil naduč. pri Sv. Križu na Vipavskem. S polit. članki je sodeloval pri Soči, za katero ga je pridobil tedanji urednik Fr. Podgornik, pozneje ga je privabil dr. A. Gregorčič za urednika novoustanovljene »Gorice«; po izstopu iz uredništva je dopisoval Soči, E, SN, sestavke pedag. vsebine je priobčeval v E (n. pr. Kako zboljšati narodno šolstvo, 1883, št. 47–8), P (1892 do 1894), UT (med dr.: Kako naj širi šola med narod smisel za snago, 1909, št. 31–5). Za SK je poslov. Šenoe Turopoljski top (snop. 16), Becićevo povest Zaobljuba (snop. 20–3); sestavil je zemljepisni in zgod. Opis Sv. Križa (Gorica 1904). Bil je med voditelji gor. učiteljstva in 1910–22 tudi župan obširne svetokriške občine. Plr.

Plesničar, Pavel: Medvešček, Peter (1859–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi356974/#slovenski-biografski-leksikon (3. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Primorski slovenski biografski leksikon

Medvešček Peter, šolnik in publicist, r. 31. jul. 1859 v Krestenici pri Kanalu, u. 3. dec. 1932 v Gor. Oče Matija, krojač, mati Magdalena Gabrijevčič. Osn. š. v Kanalu in Gor., pripravnica v Gor., učit. v Kopru (1881). Učiteljeval je v Brezovici v Istri in na Goriškem (Piave, Ravnica, Lokovec, Opatje selo), od 1894 do 1927 bil nadučitelj v Sv. Križu na Vipavskem. Pisal je polit. članke v Sočo, nato ga je A. Gregorčič pritegnil k novoustanovljeni Gorici (nekaj časa bil njen urednik). Pozneje je spet sodeloval pri Soči ter pri E in SN. Pisal je tudi članke pedag. vsebine (E, UT). Zapletel se je v spor z Gabršekom, ki mu je očital, da ščuva učiteljstvo proti deželnim poslancem, češ da se niso zavzeli za povišanje plač; Gabršček jih je v Soči zagovarjal. M. je poslovenil Šenoe Turopoljski top in Becićevo povest Zaobljuba. Sestavil je zemljepisni in zgodovinski Opis Sv. Križa (Gorica 1904). Bil je vplivna osebnost med goriškim učiteljstvom in 1910–22 župan svetokriške občine.

Prim.: SBL II, 84; Šavli, PDk 11. nov. 1977.

L. B.

Bratuž, Lojzka: Medvešček, Peter (1859–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi356974/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (3. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine