Slovenski biografski leksikon

Marschek Janez, S. J., r. 24. jun. 1586 na Kranjskem, neznano kje, u. 10. jul. 1656 v Gradcu. V red je bil sprejet 1604, bil 1633–7 rektor kolegija v Gorici, sicer pa dolga leta kronist graškega kolegija. — Prim.: SPASJ 220; Backer-Sommervogel V, 609; Spessot, Studi Goriziani III, 135. Gl.

Glonar, Joža: Maršek, Ivan (1586–1656). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi351026/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Primorski slovenski biografski leksikon

Maršek (Marschek) Ivan, kronist, r. 24. jun. 1586 v Gor., u. 10. jul. 1656 v Gradcu. Gimn. obiskoval v Gradcu (1597–1602) in filozofijo (1602–04), nakar je 27. jun. 1604 stopil v jezuitski red in po opravljenem noviciatu (1604–06) in magisteriju (1606–08) na Dunaju poučeval grammaticalia v Gradcu, Linzu, Lj. in na Dunaju (1609–14). Po končanem študiju teologije na Dunaju (1615–19) je bil ravn. semenišča v Gradcu (1620–29) in rektor kolegijev tam (1629–33) in v Gor. (1633–37). Potem je še 13 let opravljal službo kolegijskega «ministra (ekonomskega uprav.) v Gradcu (1638–52) in v tem kolegiju tudi umrl. Nad 33 let je bil tudi slov. spovednik in dolga leta pisal kroniko graškega kolegija (Historia Collegii Graecensis).

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus, II, Lìége 1853–61, 1107; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 220; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. Première partie: Bibliographie, V, Bruxelles-Paris 1894, 609; Spessot, Studi Goriziani, III, Gorizia 1925, 135; J. Glonar, SBL II, 62; F. M. Dolinar, Das Jesuìtenkolleg in Laibach und die Residenz Pleterje, 1597–1704, Lj. 1976, 172.

Lc.

Lisac, Ljubomir A.: Maršek, Ivan (1586–1656). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi351026/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine