Slovenski biografski leksikon

Marolt Fran, šolnik in glasbenik, r. 19. avg. 1865 v Lj. Dovršil je učiteljišče v Lj. (1879–84, uspos. izpit 1887), usposobljen še za rokotvorni pouk (1898) in za pouk merkantilnih predmetov (1906). Služboval je kot začasni učitelj v Mengšu in Blagovici, od nov. 1887 stalen na Brdu in od sept. 1901 v Lj.; upok. sept. 1924. Poučeval je še posebej 14 let merkantilne predmete in strokovno risanje na obrtno nadalj. šolah, 10 let trg. zemljepisje na trg. grem. nadalj. šoli, glasbeno teorijo in šolsko petje v GM (1908–14) in od 1924 na gostil. obrt. nadalj. šoli v Lj., kjer je od nov. 1931 njen upravitelj. Ustanovil in vodil je pevsko društvo Zarja na Brdu, pevski odsek šentjakobskega napred. društva v Lj. in dr. Mnogo je risal, zlasti zemljepisne načrte šolskih občin (Blagovica, Brdo, Moravče, Mengeš, Rova), narisal načrt Lj., ročni in stenski zemljevid kranjskega sreza (1929), zemljepisno učilo Vojvodina Kranjska« (večja izd., Lj. 1907 in kot priročno učilo za učence osn. in mešč. šol, 1909). Priobčeval je razne članke v UT (1887–1924), med dr. Opis šolske občine Blagovica v zemljepisnem, prirodopisnem in zgodovinskem oziru v korist metodiki domovinskega pouka (UT 1888, št. 2–11), sodeloval pri Učnih slikah k ljudskošolskim berilom (SŠM 1902), priredil za učitelje Zgodovinske učne slike za višjo stopnjo osnovnih šol (Lj. 1910). Izdal je zbirko pesmi »Nagrobnice« za moški zbor (Lj. 1906, 1909², 1926³), Slovenske vojaške nar. pesmi za moške zbore (1915), drž. himne (1919), Nar. himne in domorodne pesmi za osn. šole (1920) in sestavil Čitanko za strokovne obrtne nadaljevalne šole v 5. odd. s posebnim ozirom na gostilničarske šole (Lj. 1925). — Prim.: UT 1909, št. 21; Flerè, P 1910, 282–3. Šr.

Šlebinger, Janko: Marolt, Fran (1865–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi350423/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine