Slovenski biografski leksikon

Magerl Ivan, šolnik, r. 4. nov. 1880 v Trstu, u. 4. febr. 1932 na Jesenicah. Obiskoval je osnovno in mešč. šolo v Krškem, učiteljišče v Lj. (mat. 1900, uspos. za osnovne šole 1902, za mešč. nov. 1906). Služboval je na enorazr. v Svibnem (1900–6), na mešč. šoli v Krškem (do jan. 1919), kjer je poučeval izvzemši vojna leta francoščino, nato bil prideljen deški mešč. šoli v Velikovcu, od okt. 1920 pa do svoje smrti je bil ravnatelj na deš. in dekl. mešč. šoli na Jesenicah. — Uredil je Zbirko prostih spisnih nalog učencev krškega in litijskega okraja (Krško 1909), ki bi naj pridobila za racionalno postopanje v spisnem pouku še one učitelje, ki so dotlej vztrajali pri stari metodi; za osnovne šole je sestavil Izbor učne snovi za zgodovinski pouk (P 1919, 84–7). Po prevratu se je trudil za ustanovitev čim več novih mešč. šol, sestavil je za posamezne predmete učne načrte ter priporočal počitniške tečaje za začasne strokovne učitelje (UT 1919). Šr.

Šlebinger, Janko: Magerl, Ivan (1880–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi338815/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Primorski slovenski biografski leksikon

Magerl Ivan, šolnik, r. 4. nov. 1880 v Trstu, u. 4. febr. 1932 na Jesenicah. Osn. in mešč. š. je dovršil v Krškem, učit. v Lj. (matura 1900, usposob. izpit za osn. š. 1902, za mešč. 1906). Učil je na enorazr. v Svibnem (1900–06), na mešč. v Krškem (do jan. 1919), kjer je poučeval franc. razen med vojno. Po vojni je bil dodeljen deški mešč. š. v Velikovcu, od okt. 1920 do smrti je bil ravn. na deš. in dekl. mešč. š. na Jesenicah. Uredil je Zbirko prostih spisnih nalog učencev krškega in litijskega okraja (Krško 1909). Z njimi je hotel pridobiti učitelje stare šole za racionalno postopanje v spisnem pouku. Za osn. šole je sestavil Izbor učne snovi za zgod. pouk (P 1919, 84–87). Po prvi svet. vojni se je trudil, da bi ustanovili čim več mešč. šol. Za posamezne predmete je sestavil učne načrte, za začasne strok. učitelje je priporočal počitniške tečaje (UT 1919).

Prim.: Podatki po SBL II, 6.

Ur.

Urednik: Magerl, Ivan (1880–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi338815/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine