Slovenski biografski leksikon

Levstik Mihael (Miloš), sadjar, r. 3. sept. 1861 v Želimljah. Obiskoval je mešč. šolo v Celju, učiteljišče v Mariboru (matur. 1881, usposoblj. izpit okt. 1883 v Gradcu); nato je služboval v Šmihelu nad Mozirjem (okt. 1881 do marca 1887), Št. Andražu pri Velenju (do marca 1902) in do upokojitve 1925 na okoliški dolški šoli v Celju. V mlajših letih je priobčil nekaj črtic v KMD (1903–6) in Zvončku (1904–10), pravi delokrog njegovega nad vse uspešnega izvenšolskega delovanja pa mu je sadjarstvo. Zlasti v Št. Andražu je spoznal za to najbolj zanemarjeno panogo kmetijstva ugodne razmere ter je z velikim trudom in vztrajnostjo v 15 letih svojega tamošnjega delovanja spremenil premnog travnik, breg in dolino v sadni vrt in s tem odprl prebivalstvu bogat vir dohodkov. S skromnimi sredstvi si je kupil v Celju pod hribom Sv. Miklavža malo posestvo, ki ga je vzorno uredil in zasadil. Ko se je po vojni ustanovilo Sadjarsko društvo, je od začetka do danes zelo delaven član odbora; kot strokovnjak in temperamenten ter priljubljen ljudski govornik je imel številna poučna predavanja v mnogih krajih Spod. Štajerja, posebno pa sodeluje od 1921 z živahno pisanimi članki pri strokovnem glasilu »Slov. sadjarju« (od 1923 »Sadjar in vrtnar«). Kmetskim sadjarjem v pouk in izpodbudo je napisal brošuro »Sadjarimo prav!« (Maribor 1931). – Prim.: Sadjar in vrtnar 1931, 145 (s sliko); K 1931, 285 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Levstik, Mihael (1861–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi328444/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine