Slovenski biografski leksikon

Lapajne Štefan, pravnik, r. 24. dec. 1855 v Idriji, u. 9. okt. 1912 v Lj. Šest gimn. razr. je dovršil v Lj., zadnja dva z maturo (1874) v Gorici, jur. študije na Dunaju (1874 do 1878). Nekaj mesecev je bil v odvetniški praksi pri dr. Jos. Sernecu v Celju, od marca 1880 pri dež. sodišču v Gradcu (tukaj tudi stenograf v dež. zboru), od febr. 1881 pri dež. sodišču v Lj. Avg. 1881 je prestopil v polit.-upravno službo, bil konc. praktikant pri dež. vladi v Lj., pri okr. glavarstvih v Postojni, Litiji, Logatcu in Radovljici, tukaj (od 1886) in v Postojni koncipist, tukaj tudi komisar do 1893, v Črnomlju do 1896, v Litiji do 1902 (od 1898 kot višji komisar), v Lj. do 1903, ko je bil imenovan za vodjo okr. glavarstva v Postojni, 1905 tukaj okr. glavar do upokojitve 1907. — V Postojni je napisal Aus der Ohronik der Adelsberger Grotto (LZg 1907, št. 250–72 in ponatis). Po upokojitvi je živel v Lj., bil ravnatelj Sploš. kredit. društva in se posvetil društvu Pravniku. Prva tri leta je bil njegov knjižničar, uredil knjižnico in sestavil prvi katalog (priložen SP 1909); zadnje leto je bil blagajnik. Spisal je za SP: Iz političnih normalij (1908); Važne odločbe upravnega sodišča od l. 1876 do 1916 (1908 do 1910); Juridična družba v Ljubljani (1910). Kot VII. zv. Pravnikove »Zbirke avstr. zak. v slov. jeziku« je 1910 priredil »Drž. osnovne zakone«, str. 432 (gl. SP 1910, 157). — Začel je »Ročno izdajo zakonov in ukazov za vojvodino Kranjsko — Handausgabe der Gesetze u. Verordnungen f. d. Herzogt. Krain«, v kateri je l. 1910 izdal 1. zv.: Občinski red in občinski volilni red za Ljubljano (slov.-nem.); 2. zv.: Občinski red in občinski volilni red za Kranjsko z 78 pravnimi ukrepi k zadevnim določilom. — Prisilno izterjevanje javnopravnih terjatev dež., okr. in skladnih zalog. — Novela h kaz. zakonu. — Obč. takse (slov.-nem.). Slednjič je 1912 v Bambergovi založbi izšla njegova »Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in oblastev za … Ljubljano — Wohnungs- u. Geschäftsanzeiger f. … Laibach«. — Prim.: SP 1912, 343; 1909, 343; SN in LZg 1912, št. 233; J. Vencajz, Slovenija, 130. Pc.

Polec, Janko: Lapajne, Štefan (1855–1912). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi318026/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Primorski slovenski biografski leksikon

Lapajne Štefan, pravnik in strokovni pisatelj, r. 24. dec. 1855 v Idriji, u. 9. okt. 1912 v Lj. Po osn. š. doma je dovršil šest razr. gimn. v Lj., zadnja dva v Gor. in maturiral 1874, pravo na Dunaju (1874–78). Prakticiral je nekaj mesecev pri odv. dr. Jos. Sernecu v Celju, od mar. 1880 pri dežel. sodišču v Gradcu, kjer je bil tudi stenograf v dežel. zboru, od febr. 1881 pri dežel. sodišču v Lj. Istega leta avg. je sprejel polit.-upravno službo ter bil koncipient pri dežel. vladi v Lj., nato pri okraj. glavarstvih v Postojni, Litiji, Logatcu in Radovljici. V Postojni in Radovljici je služboval kot koncipist. V Postojni je bil tudi komisar do 1893, v Črnomlju do 1896, v Litiji do 1902 (od 1898 višji komisar), v Lj. do 1903. Tega leta je bil imenovan za vodjo okraj. glavarstva v Postojni. 1905 je napredoval do glavarja, po dveh letih pa so ga upokojili. – V Postojni je napisal Aus der Chronik der Adelsberger Grotte (LZg 1907, št. 250–72 in ponatis v knjigi). Po upokojitvi se je naselil v Lj., bil ravn. Splošnega kredit. društva in knjižničar pri društvu Pravnik. Tu je uredil knjižnico in sestavil katalog (priložen SP 1909); zadnje leto je bil blagajnik. V SP je priobčil: Iz političnih normalij (1908); Važne odločbe upravnega sodišča od leta 1876 do 1910 (1908–10); Juridična služba v Lj. (1910). L. 1910 je v 7. zv. Pravnikove Zbirke avstr. zakonov v slov. jeziku priredil Državne osnovne zakone. Sam je začel izdajati v slov. in nemšč. Ročno izdajo zakonov in ukazov za vojvodino Kranjsko – Handausgabe der Gesetze u. Verordnungen f. d. Herzogt. Krain. Tu je izšel 1910 1. zv.: Občinski red in občinski volilni red za Lj.; 2. zv.: Občinski red in občin. volilni red za Kranjsko z 78 pravnimi ukrepi k zadevnim določilom. – Prisilno izterjevanje javnopravnih terjatev dežel., okraj. in skladnih zalog. – Novela h kazenskemu zakonu. – Občin. takse. 1912 je izšla pri Bambergu njegova dvojezična Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in oblastev za... Lj. - L. se je poskusil tudi v dramatiki. Kot 16-letni gimnazijec je napisal za Dramatično društvo v Lj. tridejansko veseloigro Stric iz Amerike (1872). Delo je značilno po tem, da je dejanje postavljeno v meščansko trgovsko družbo. »Zgodba o preganjanem in poplačanem poštenjaku je naivna, polna ganljivih naključij, solznoresna in vesela obenem; s svojimi zapleti nekoliko spominja na dunajsko dramatiko Raimunda in Nestroya« (Koblar). Za Dram. društvo je iz nemšč. prevedel dvoje veseloiger.

Prim.: SBL I, 618–19, od koder so glavni podatki; SGL II, 367; F. Koblar, Slov. dramatika I, Lj. 1972, 125; članki ob smrti v SP, SN, LZg; KL Sje I, 72.

Blažič

Blažič, Kazimira: Lapajne, Štefan (1855–1912). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi318026/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine