Slovenski biografski leksikon

Lapajne Štefan, pravnik, r. 24. dec. 1855 v Idriji, u. 9. okt. 1912 v Lj. Šest gimn. razr. je dovršil v Lj., zadnja dva z maturo (1874) v Gorici, jur. študije na Dunaju (1874 do 1878). Nekaj mesecev je bil v odvetniški praksi pri dr. Jos. Sernecu v Celju, od marca 1880 pri dež. sodišču v Gradcu (tukaj tudi stenograf v dež. zboru), od febr. 1881 pri dež. sodišču v Lj. Avg. 1881 je prestopil v polit.-upravno službo, bil konc. praktikant pri dež. vladi v Lj., pri okr. glavarstvih v Postojni, Litiji, Logatcu in Radovljici, tukaj (od 1886) in v Postojni koncipist, tukaj tudi komisar do 1893, v Črnomlju do 1896, v Litiji do 1902 (od 1898 kot višji komisar), v Lj. do 1903, ko je bil imenovan za vodjo okr. glavarstva v Postojni, 1905 tukaj okr. glavar do upokojitve 1907. — V Postojni je napisal Aus der Ohronik der Adelsberger Grotto (LZg 1907, št. 250–72 in ponatis). Po upokojitvi je živel v Lj., bil ravnatelj Sploš. kredit. društva in se posvetil društvu Pravniku. Prva tri leta je bil njegov knjižničar, uredil knjižnico in sestavil prvi katalog (priložen SP 1909); zadnje leto je bil blagajnik. Spisal je za SP: Iz političnih normalij (1908); Važne odločbe upravnega sodišča od l. 1876 do 1916 (1908 do 1910); Juridična družba v Ljubljani (1910). Kot VII. zv. Pravnikove »Zbirke avstr. zak. v slov. jeziku« je 1910 priredil »Drž. osnovne zakone«, str. 432 (gl. SP 1910, 157). — Začel je »Ročno izdajo zakonov in ukazov za vojvodino Kranjsko — Handausgabe der Gesetze u. Verordnungen f. d. Herzogt. Krain«, v kateri je l. 1910 izdal 1. zv.: Občinski red in občinski volilni red za Ljubljano (slov.-nem.); 2. zv.: Občinski red in občinski volilni red za Kranjsko z 78 pravnimi ukrepi k zadevnim določilom. — Prisilno izterjevanje javnopravnih terjatev dež., okr. in skladnih zalog. — Novela h kaz. zakonu. — Obč. takse (slov.-nem.). Slednjič je 1912 v Bambergovi založbi izšla njegova »Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in oblastev za … Ljubljano — Wohnungs- u. Geschäftsanzeiger f. … Laibach«. — Prim.: SP 1912, 343; 1909, 343; SN in LZg 1912, št. 233; J. Vencajz, Slovenija, 130. Pc.

Polec, Janko: Lapajne, Štefan (1855–1912). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi318026/#slovenski-biografski-leksikon (7. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine