Slovenski biografski leksikon

Lah Rado, kmetijski pisatelj, r. l. jul. 1879 v Trstu, kjer je dovršil osnovno šolo in gimn. (1892–900). Študiral je visoko šolo za kmetijstvo na Dunaju (dipl. za inž. agronom. 1904), nato služboval pri knezu Schwarzenbergu na njegovih posestvih Třeboň (Wittingau) in Lovosice na Moravskem (1904–7), postal 1908 kmetijski potovalni učitelj v Sežani, bil od jeseni 1910 do dec. 1917 namestnik dež. kulturnega nadzornika pri namestništvu v Trstu, od 1918 tajnik pri Kmetijski družbi za Kranjsko, kjer je 1928 napredoval za ravnatelja. — (Sodeloval je pri Wiener landwirtschaftliche Zg (1910 do 1914), od 1912 pri K, ki mu je maja 1918 postal urednik in ga v duhu svojega prednika G. Pirca vodil do 1923; v avg. 1930 mu je družbin glavni odbor zopet poveril uredniški posel. Strokovne članke o raznih panogah kmetijstva, posebno o poljedelstvu in živinoreji je večinoma objavljal v K, anonimno tudi v S in Domoljubovi prilogi »Gospodar«, dopisoval je v beograjski Privredni pregled (1924–9), novosadski Poljoprivredni glasnik (od 1923), Bankarstvo (1928–9) i. dr. Ob 160 letnici Kmet. družbe je poročal o njeni zgodovini (Vel. kol. Kmet. matice 1927, 80–6; K 1928, št. 16), o kmetijskih razstavah v Sloveniji (Lj. velesejem ob 10letnici, Lj. 1930, 39–41) in o vplivu Kmet. družbe na kulturne ustanove v Sloveniji (Agronomski glasnik I, Zagreb 1930, 31–4). Po naročilu delegacije proizvajalcev čilskega solitra je napisal brošuri »Pridelovanje žita« (Beograd 1924) in »Hmeljarstvo« (Beogr. 1925). — Prim.: K 1928, 128 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Lah, Rado (1879–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi315230/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine