Slovenski biografski leksikon

Lah Evgen, domoznanski pisatelj in statistik, r. 15. avg. 1858 v Vipavi, u. 2. febr. 1930 v Lj. Obiskoval je normalko v Škofji Loki, nižjo gimn. v Kranju, višjo v Lj., kjer je 1876 z odliko maturiral; nato je na dunajski univerzi študiral geografijo in statistiko, a je zaradi bolehnosti prekinil študij ter postal uradnik pri trg. in obrtni zbornici v Lj. (1882–3), v šol. l. 1883–5 je bil pomožni učitelj na lj. gimn., prestopil 1886 v magistratno službo, kjer je napredoval do mag. nadsvetnika in vzorno deloval kot šolski poročevalec (1889–900, 1907–24), predsedstveni tajnik (1896–907) in komunalni statistik od začetka do svoje upokojitve sept. 1924. — L. je tedanje naše skromno domoznansko slovstvo pomnožil z opisi kranjskih jezer (LZ 1882), kranjskih planin (LMS 1882–3), kraških jam (LZ 1883), z zemljepisnimi črticami o Bohinju, Dolini, radovljiški ravnini, Tržiču in Kranju (LZ 1884, 1886) ter s statističnimi članki in razpravami iz kranjske meteorologije (LZ 1881), o kranjskem prebivalstvu l. 1881 (LZ 1882), občevalnem jeziku na Kranjskem (LZ 1883), kranjskem duhovništvu (LZ 1888). Njegovo berilo v pisateljskem podpornem društvu l. 1885 »O pomenu naših krajevnih imen« je bolj zabavnega nego znanstvenega značaja (LZ 1893). Po uradnem izkazu o razdelitvi lj. poglavarstva iz l. 1817 je podal političen opis Kranjske iz tega časa in ga primerjal z novejšimi razmerami (LMS 1896). Iz večjega samostojnega dela je posnet »Statistischer Bericht der Handels- u. Gewerbekammer f. Krain in den Jahren 1876–80« (Lj. 1882). Za »Oesterr. Städtebuch« je sestavljal letne statistične podatke o Lj. (Wien 1886–908). Po svojem nemškem poročilu za VI. mednarodni kongres za higijeno in demografijo, ki je 1887 zboroval na Dunaju, je napisal razpravo o Lj. v ljudopisnem oziru (LZ 1888). Sestavil je Zgodovino in statistični pregled lj. ljudskih šol (v Poročilu o lj. ljud. šolah 1889–90), poročal o lj. ljudskem šolstvu ob začetku š. l. 1890/1 (UT 1890), o avstrijskem srednjem šolstvu (LZ 1890), o avstr. ljudskem šolstvu v dobi 1828–85 (UT 1893) in o avstr. šolstvu v l. 1890 s posebnim ozirom na Kranjsko (UT 1893–4). Po uradnih virih je sestavil statistično paralelo o lj. ljudskem štetju (ZSM 1902), o lj. občinskih volitvah v dobi 1866 do 1903 (ZSM 1903), lj. občinske volilne imenike za 1888–907 in poročila o občinski upravi za l. 1896–906 (11 zvezkov). — Kot tajnik SM (od julija 1884–907) je uredil LMS 1884, 1899–906, sestavljal od 1884 društveni imenik, poročila o njenem delovanju, o knjižnici in njeno zgodovino za 2.–4. desetletje (LMS 1885, 392; 1895, 284; 1905, 1). Da bi zbudil večje zanimanje za SM, je sestavil obširno statistično primerjavo med njo in MD (LZ 1886). Sodeloval je s statističnim gradivom pri N (1881–902), SN (1881–906), LL (1884: Kranjci po starosti; O požarih; Pivo; Tobak itd.). — Nadalje je L. literarno deloval kot tajnik pri prosvetnih in dobrodelnih društvih, n. pr. pri Literarnem in zabavnem klubu (LZ 1883, 269), lj. Čitalnici (1883–96, 1911–5), poročal o njenem delovanju v LZ (1887) ter sestavil ob 25 letnici njeno zgodovino (Lj. 1888), kakor tudi Zgodovino Sokolove 25 letnice (Lj. 1888); bil je tajnik CM (1886–9), Krajcarske družbe za »Narodni dom« (1880–905), »Naradnega doma« (1886 do 1905), Ljudske kuhinje (1888–94), za katero je v tem času sestavljal letna poročila. V rokopisu sta ostali Zgodovina »Nar. doma« in Krajcarske družbe za »Nar. dom« (1896) ter statistiki lj. učiteljstva za l. 1898 do 1918 in o kranjskih farah po številu duš (1919). — Prim.: Glaser IV, 174; nekrologi 3. febr. 1930: Ponedeljek, SL, SN. Šr.

Šlebinger, Janko: Lah, Evgen (1858–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi314775/#slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine