Slovenski biografski leksikon

Kosmač France, pesnik, r. 1845 v Cerknem na Goriškem, u. 31. jan. 1864 v Zagrebu. Študiral je na gimnaziji v Gorici, na Reki in v Zagrebu ter umrl kot osmošolec. Nabiral je narodno blago (Torbica, Drobtinice i. dr.), prevajal in zlagal pesmi. Po smrti so izšle »Pesmi F.-ta K.-a« (1864) s Trnovčevim predgovorom. Formalno in vsebinsko še niso dozorele. — Prim.: SG 1864, 195; Marn XXV, 94. Grf.

Grafenauer, Ivan: Kosmač, France (1845–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi293175/#slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kosmač France, pesnik, r. 1845 v Cerknem (datum neugotovljen), u. 31. jan. 1864 v Zagrebu. Sin kmečkih staršev, po ljud. š. v domačem kraju je obiskoval gimn. v Zgbu (1856–57), Gor. (1857–62), na Reki (1862–63) in spet v Zgbu (1863–64), kjer je kot osmošolec naglo umrl. Ker so njegovi starši želeli, da bi postal duhovnik, je bil štiri leta gojenec deškega semenišča v Gor. (1858–62), ko pa je spoznal, da si bo moral poiskati drug poklic, se je odpravil na reško gimn. A tu ni imel sreče, ker so zaradi znanih dijaških demonstracij ob koncu š. leta (junij 1863) tudi njega doletele posledice – prepoved nadaljnjega šolanja na tem zavodu. Namenil se je nazaj v Gor., pa ga tam niso sprejeli in odklonjena je bila tudi njegova prošnja v Trstu. Tako je prišel v Zgb, kjer mu je po posredovanju dr. A. Rojca kr. namestništvo dovolilo redni obisk gimn. žal pa je zaradi vsega tega K. hudo zbolel in v 19. letu nenadoma umrl. K. se je zgodaj začel ukvarjati z literaturo. Že kot petošolec je poslovenil prvi dve knjigi Homerjeve Iliade v izvirni metriki in prevod pilil še naslednja leta. S prijateljem Matevžem Ternovcem (gl. čl.) je z velikim veseljem in vnemo nabiral ljudsko blago: pravljice, pesmi, uganke, vraže in prislovice za prof. Št. Kociančiča (gl. čl.) in ga tudi objavljal v Drobt. (1859–60, 1863), SG (1862–64), N (1863–64) in Torbici jugoslav. mladosti (Lj.-Zgb 1862–64). V tem času je začel tudi pesnikovati. K-eva romantična lirika z močno domoljubno noto priča o naravnem pesniškem talentu, ki se pa zaradi prezgodnje smrti ni utegnil razviti. Zato je čutiti, da njegove pesmi, čeprav so lepe, mehke in prikupne, očitno »še niso formalno in vsebinsko dozorele« (I. Grafenauer). K-evo pesniško delo obsega le trideset pesmic, objavljenih v Torbici jugoslav. mladosti (III, Zgb 1863, 50, 148; ponatis J. Marn, Jezičnik XXV, 1887, 94–95) in v posmrtno izšli zbirki pod Ternovčevim uredništvom: Pesmice Franceta Kosmača (Zgb 1864, str. 48, vsega 29 pesmi). Izmed teh so boljše: Sloveniji, Rožice, Spomini, Toga deve, Pesem matere. Od K-evih proznih prispevkov je omeniti: Matija ali smrt pravičnega in Ubožec v nebesih (Drobt. 1859–60 in 1863), Tolminska (SG 1862) in O potresih (KolMD 1864).

Prim.: HA Zgb, Archigymnasium, katalogi; Torbica jugoslav. mladosti, III, Zgb 1863, št. 3, 143;

SG 1864, 195; M. Ternovec, Pesmice Franceta Kosmača, Zgb 1864, 3–8; V. Gaj, Knjižnica Gajeva, ogled bibliografskih študija, Zgb 1875, 89; Marn, XXV, 53, 94–95; I. Grafenauer, SBL I, 531; Glonar, 567.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Kosmač, France (1845–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi293175/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine