Slovenski biografski leksikon

Klekl Jožef, prekmurski pisatelj, bratranec pisatelja in nar. poslanca istega imena, r. 3. marca 1879 na Krajni. Dovršil je nižjo gimn. v Köszegu, višje razrede z maturo (1898) in bogoslovje v Szombathelyu (ord. jun. 1902); nato je kaplanoval pri Sv. Juriju, v Rohoncu (1906), Turnišču (1907), Murski Soboti (1910), od 1911 župnikuje v Velikih Dolencih. Bil je urednik »Kalendara najsv. Srca Jezušovoga« (1906 do 1919) in je 1918–19 pri Novinah nadomestoval obolelega urednika Klekla star., dokler ni kmalu po zasedbi Prekmurja po Jugoslaviji prišel v 15 mesečno madžarsko ujetništvo. V Kalendaru je s šifro »kj« priobčil mnogo člankov nabožne, gospodarske in zgodovinske vsebine, nekrologe, leposlovne črtice, pripovedke, opise nar. običajev i. dr. Zlasti pomembna sta spisa Iz zgodovine Slovencev (1909), kjer je dokazal nar. nasprotnikom, da so bili Slovenci naseljeni že pred prihodom Madžarov v svojih sedanjih pokrajinah nasproti trditvi, da bi bili Slovenci po Prekmurju kolonizirani šele pred 200–300 leti, ter Prekmurski Slovenci (1919), v katerem je odločno ugotovil slov. značaj Prekmurja. — Prim.: Slovenec 19. jun. 1921; Kalendar 1928, 20–24. Šr.

Šlebinger, Janko: Klekl, Jožef (1879–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi275506/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine