Klekl, Jožef (1874–1948)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 1, 6. 1. 1929

Slovenski biografski leksikon

Klekl Jožef, nabožni pisatelj in politik, r. 13. okt. 1874 na Krajni v Prekmurju. Pred vstopom v gimn. je obiskoval 2 leti šolo v Lendavi, kjer se je učil madžarščine, nižjo gimn. je dovršil v Köszegu, višje razr. z maturo (1893) in bogoslovje (ord. jul. 1897) v Szombathelyu. Kaplanoval je na Tišini, v Incédu (1902), Črensovcih (1903), bil od 1905 župnik pri Sv. Sebeštjanu (Pečarovci); zaradi bolehnosti je stopil 1. okt. 1910 v pokoj in živi v Črensovcih. Dec. 1904 je začel izdajati pobožen mesečnik Nevtepeno poprijeta Devica Marija, zmožna Gospá Vogrska (od 1919: Marijin list), ga urejal do 1908, 1913–17 (1918 je izšel le en zvezek, uredil Iv. Baša) in od 1919 dalje; spisal in založil je molitvenik Hodi k altarskomi Svestvi (Črensovci 1910), po Kleklu ml. urejuje od 1919 Kalendar Srca Jezušovoga. 1913 je ustanovil pol. časnik Novine in jih urejal do 1924 s presledkom od 30. marca do 17. avg. 1919, ko so jih prevzeli boljševiki in izdali 17 št. Rdečih Novin; nadurednik jim je bil v tem času upok. učitelj Jož. Pusztai, odg. urednik pa Viljem Tkalec, učitelj in organist v Črensovcih. Pri navedenih publikacijah sodeluje K. tudi kot nabožen in rodoljubni pesnik s psevd. »Srčen«. Največ po njegovi zaslugi se je v katol. prekmurski tisk uvedel slov. črkopis. K. je tudi politično delaven in je od prvih volitev v skupščino nar. poslanec na programu SLS. — Prim.: Sušnik, Slovenec 1924, 239; Kalendar Srca Jez. 1928, 17–27, slika na str. 67. Šr.

Šlebinger, Janko: Klekl, Jožef (1874–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi275376/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine