Slovenski biografski leksikon

Klapše Pavel Franc, duhovnik, r. ok. 1688 v Kostelu, u. 31. jan. 1772 v Tomaju, kjer je bil 40 let župnik. Bil je apostolski protonotar, kanonik pičanski, odlikovan z raznimi naslovi. Kot pripomoček dušnim pastirjem je po raznih virih sestavil Synopsis catechetica, to je zbrani nauk krščanski (Lj. 1743 pri A. F. Reichhardtu, 1757 pri Reichhardtovi vdovi). Prva izdaja obsega kratek posnetek kršč. nauka, navodilo za molitev rožnega venca, lavret. litanije, nagovor na ženina in nevesto, himno ob spominu na posvetitev cerkve (lat.), pesem o veri, memoriale za dušnega pastirja (opomini za dobro izvrševanje raznih dolžnosti v lat. verzih) in življenjsko navodilo. Druga izdaja nima poročnega govora, himne, memoriala in vodila, ima pa nekaj drugih stvari, n. pr. pesem o maši. — Prim.: Šaf. 21, 116; Curia episcopalis tergestina 1866, 22; ZD 1879, 260, 414; Marn XXII, 17, 18; Glaser I, 173; Grafenauer, Kratka zgod. 79. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Klapše, Pavel Franc (okoli 1688–1772). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi274520/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Klapše Pavel Franc, duhovnik, nabožni pisatelj, r. okr. 1688 v Kostelu ob Kolpi, u. 31. jan. 1772 v Tomaju na Krasu, pokopan v grobnici v tomajski župni cerkvi. Duhovnik je postal 1712, od 1728–32 je bil žpk v Kostelu, 1732 je prišel v Tomaj in bil tu 40 let župnik in dekan. Bil je zelo podjeten in delaven mož, dosegel visoke časti in bil odlikovan z raznimi naslovi: apostolski proto-notar, pičanski kanonik, comes palatinus, eques auratus... Za zlato mašo, ki jo je praznoval 15. okt. 1762, je šel do cesarice Marije Terezije na Dunaj in jo povabil k slavnosti v Tomaj. Cesaričin predstavnik na zlati maši je bil tedanji trž. škof Anton Ferdinand grof Herbestein in mu izročil cesaričino zlato medaljo. Veliko skrb je posvečal cerkvam: dogradil je cerkve v Krepljah (1741), Skopem (1741) in na Repentabru (1762), kjer je postavil tudi župnišče. Z novimi oltarji, slikami in preureditvami je okrasil cerkve v Tomaju, na Britofu, v Utovljah, Kazljah, Koprivi, Krajni vasi in v Dutovljah. V Tomaju je poskrbel za hišo za tri kaplane. Ker je v cerkvi nastopil proti plesu, ga je nekdo pred cerkvijo težko ranil, zato je bil napadalec v Devinu obsojen na smrt, ko mu je žpk odpustil, so ga pomilostili na dve leti ječe. 15. maja 1752 je zažgala župnišče v Tomaju Katarina Turk, vdova iz Štanjela, ki je prej 10 let služila pri župniku, a jo je kot tatico odpustil. Pogorelo je vse in škode je bilo 2.000 gold. V Devinu so jo obsodili na grmado, a ni znano, če so kazen izvršili. Da bi pomagal duhovnikom, je po raznih virih sestavil Synopsis catechetica (Lj. 1743, druga, spremenjena izd. 1757). Prva izdaja obsega kratek posnetek kršč. nauka, navodilo za molitev rožnega venca, Lavretanske litanije, nagovor na ženina in nevesto, himno ob spominu na posvetitev cerkve (lat.), pesem o veri, memoriale za dušnega pastirja (opomini za dobro izvrševanje raznih dolžnosti v lat. verzih) in življenjsko navodilo. Druga izd. nima poročnega govora, himne, memoriala in navodila, ima pa nekaj drugih stvari, npr. pesem o maši.

Prim.: Fr. Lukman, SBL I, 458 in tam navedena literatura; Marn XXII, 17, 39; Kidrič, Zgod. 110, 142, 184; Grafenauer, Kratka 93; Isti, 1973, 156; ZSS I, 314; Matija Sila, Trst in okolica, Trst 1882, 105; Alb. Kjuder, Zgodovinski mozaik Primorske, 1972, 213, 215, 337 in pass.; Val. Jelinčič, Clapse P. Fr., StudG XXI, 47–51.

Škerl

Škerl, Lojze: Klapše, Pavel Franc (okoli 1688–1772). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi274520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine