Kavčič, Hinko (1846–1893)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 37, 15. 9. 1929

Slovenski biografski leksikon

Kavčič Hinko, politik, r. 29. sept. 1846, u. 11. jun. 1893 na Razdrtem. Šolal se je v Postojni in v Gorici, kjer je obiskoval 2. in 3. razr. realke (1861–2). V dež. zboru kranjskem je zastopal kmečke občine Postojna-Logatec-Senožeče-Lož-Bistrica od 1886 do 1893, bil član nar.-naprednega kluba, a se vendar udeležil pripravljalnega shoda za I. katol. shod v Št. Petru. Delal je ves čas. v gospodarskem in upravnem odseku, bil večkrat poročevalec, član komisije za pogozdovanje Krasa (od 1886) in njen zaupnik (1892), se brigal zlasti za regulacijske, rečne, vodovodne in cestne zadeve, se udeleževal debat samo z gospodarskega vidika, se zavzel za oskrbovanje Krasa z vodo (1890), za uravnavo Pivke (1892), za lovske zadeve, stavil predlog za ustanovitev zdravstvenega okrožja za občine Logatec, Rovte, Hotedršico (1890) in govoril ter glasoval proti garanciji za dolenjsko železnico (1890). Bil je član okrajnega šolskega sveta, okrajnega cestnega odbora, odbornik Slovenskega društva in se v zadnjem času trudil za ustanovitev občinskih zadrug za povzdigo živinoreje. — Prim.: Obravnave dež. zbora kranjskega; SN 1893, št. 132, 137; Slovenec 1893, št. 132, 135; Pfeifer, Landtagsabgeordnete. Pir.

Pirjevec, Avgust: Kavčič, Hinko (1846–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi268545/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kavčič Hinko, politik, r. 29. sept. 1846 na Razdrtem pri Postojni, u. 11. jun. 1893 tam. Šolal se je v Postojni in Gor., kjer je dovršil tri razr. realke (1862). Posvetil se je politiki in v kranjskem dež. zboru zastopal notranjske kmečke občine od 1886 do 1893. Spadal je v narodno-napredno (liberalno) skupino, sodeloval pa je tudi pri pripravah I. katol. shoda v Št. Petru. V dež. zboru je ves čas sodeloval v gosp. in uprav. odseku, bil večkrat poročevalec, član komisije za pogozdovanje Krasa, za regulacijo rek, gradnjo vodovodov in cest. Zanimal se je tudi za vprašanja lova ter se trudil za ustanovitev živinorejskih zadrug. Bil je član okraj. šol. sveta, okraj, cestnega odb. in odb. Slov. društva.

Prim.: SN 1893, št. 132, 137; S 1893, št. 132, 135; Pirjevec, SBL I, 436–37.

S. P.

Pahor, Sergij: Kavčič, Hinko (1846–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi268545/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine