Kante, Matko (1856–1928)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 52, 23. 12. 1928

Slovenski biografski leksikon

Kante Matko, šolnik in nar. gospodar, r. 19. sept. 1856 v Šmarjah pri Ajdovščini. Obiskoval je osnovno šolo v Idriji, nižjo gimn. v Gorici, učiteljišče v Gorici in Kopru (mat. 1878). Služboval je v Sežani, na vadnici v Kopru (1881–82), nato spet v Sežani (1882–1918), kjer je bil od 1895–1918 okr. šol. nadzornik; jan. 1919 se je preselil v Lj. in bil do upokojitve avg. 1924 nadzornik za lj., oz. kamniški okraj, živi v Lj. Članke gospodarske in politične vsebine je priobčeval v E, Soči, Gorici, SN, dopisoval je v UT, P (med dr.: Postopanje učitelja z nedostatno nadarjenimi otroci, 1886), sestavljal je letna in okrajna šolska poročila v Sežani (1880 do 1903) in v njih objavljal vzgojeslovne spise. Bil je v Sežani soustanovitelj okr. posojilnice in hranilnice, gasilnega društva, pevskega društva »Zorislava«, ustanovitelj ženske in moške podružnice CMD, občinske knjižnice, voditelj čitalnice; bil je soustanovitelj in več let predsednik učiteljskega društva sežanskega okraja ter je z Gradišnikom, Neratom in Kocbekom zasnoval Zavezo avstr. jugo-slov. učiteljskih društev in bil njen upravni odbornik do 1896; pospeševal je razne kulturne in gospodarske naprave v sežanskem občinskem zastopu, v okraju in v domači občini Šmarje ter ima zasluge za napravo treh vodovodov in dveh vodnjakov. S pomočjo nadzor. Iv. Šubica je ustanovil obrtno nadaljevalne šole v Sežani, Komnu, Gabrovini. — Prim.: Zvonček 1916, 244 (s sliko); UT 1916, 19; Jutro 1926, 216 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Kante, Matko (1856–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi264983/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kante Matko, šolnik in gosp. delavec, r. 19. sept. 1856 v Šmarjah pri Ajdovščini, u. 22. dec. 1928 v Lj. Oče Franc, kmet, mati Ana. Osn. š. je obiskoval v Idriji, gimn. v Gor., učit. v Gor. in Kopru, kjer je maturiral 1878. Učil je v Sežani in na koprski vadnici (1881–82), nato spet v Sežani (1882–1918), kjer je bil od 1895 do 1918 tudi okrajni š. nadzornik. Jan. 1919 se je preselil v Lj. Do upokojitve avg. 1924 je bil š. nadz. za lj. oz. kamniški okraj. Objavljal je članke gosp. in polit. vsebine v E, Soči, Gorici, SN, dopisoval v UL, P, sestavljal letna in okrajna poročila v Sežani od 1880 do 1903 in objavljal v njih vzgojeslovne spise. V Sežani je bil soustanovitelj posojilnice in hranilnice, gasilskega društva, pev. dr. Zorislava, ust. ženske in moške podružnice CMD, obč. knjižnice, voditelj čitalnice, soust. in več let preds. učit. dr. sež. okraja ter bil med ust. Zveze avstr. jug. učit. dr. in v njej upravni odbornik do 1896. Pospeševal je kult. in gosp. v sežanski obč., okraju in v domači obč. Šmarje. S pomočjo nadz. Ivana Šubica je ustanovil obrtno nadaljevalno š. v Sežani, Komnu in Gabrovici.

Prim.: SBL I, 426; Zk 1916, 244 s sl.; UT 1916, 19; J 1926, št. 216 s sl.; PDk 27. okt. 1977 s sl.; UT 3. jan. 1929; Krstna knjiga, Šmarje-Branik; podatki Slovenski šolski muzej v Lj.

ldt

Debelli Turk, Lida: Kante, Matko (1856–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi264983/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine