Slovenski biografski leksikon

Ka(e)rchne Simon, S. J., r. 22. okt. 1649 v Vipavi, u. 11. dec. 1722 v Gradcu. Nižje šole je 1665 končal v Lj., v redu učil 10 let filozofijo in teologijo, bil 1704–7 rektor kolegija v Lj., od 1712 kancelar in cenzor na univerzi v Gradcu. Izd. je: Josephina gloria in ambitu Collegii Graecensis S. J. imaginibus adumbrata, nunc poetice illustrata, Graecii 1696 (avtorstvo dvomljivo); Piissimi affectus in deum hausti ex fontibus aeternitatis, ex S. Augustini Confessionibus sincere delecti, Graecii 1699; Stylus curiae supremae sive consilia divina humanae rationi proposita et exposita, Graecii 1707; Tractatus canonisticus in l. IV. Decretalium, Aug. Vindelicorum 1713; Dissertationes iuridico-theologicae de iure et iustitia ad praxim fere omnium statuum directae plurimisque rarioribus quaestionibus instructae, Aug. Vindelicorum 1714; Dissertationes de actibus humanis cum principiis potioribus moralis theologiae materiis applicatae, Aug. Vindelicorum 1716 (posvečene J. J. Schillingu). — Prim.: HA III, 485, 492; Pohlin; SPASJ 169; ADB 15, 119; Dimitz IV, 102; Archiv f. Gesch. des deutschen Buchhandels VI, 171; Backer-Sommervogel 4, 920. Gl.

Glonar, Joža: Krhne, Simon (1649–1722). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi262654/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Krhne (Ka[e]rchne, Kärchne) Simon, filoz. in teol. pisatelj, r. 22. okt. 1649 v Vipavi, u. 11. dec. 1722 v Gradcu. Nižje šole je dovršil v Lj. (1660–65), filoz. trienij v Gradcu (1665–68), teol. je študiral v Gradcu in na Dunaju (1668–72) ter bil po posvetitvi dvorni kaplan. 15. okt. 1673 je vstopil v jezuitski red in po opravljenem noviciatu na Dunaju (1673–75) bival v hiši profesov (1675–78), dopolnil filoz. in teol. študij na dunajski U in postal doktor obeh panog (1680). Potem je bil prof. filoz. in teol. v Gradcu, Linzu, Celovcu in na Dunaju (1680–91) in nato 26 let prof. moralne teol. in kanonskega prava, kancler in cenzor na U v Gradcu (1692–1722), vmes pa rektor kolegija v Lj. (1704–07). Bil je zastopnik jezuitske filoz. doktrine in slovit kanonist. V tisku je objavil naslednja dela: Josephina gloria in anubitu Collegii Graecensis Societatis Jesu, imaginibus adumbrata, nune poetice illustrata... (Graecii 1696); Piissimi affectus in Deum, hausti ex fontibus aetennitatis, ex divi Augustini Confessionibus. sincere delecti (Graecii 1699); Stylus curiae supremae sive Consilia divina humanae rationis proposita et exposita... (Graecii 1707); Tractatus canonisticus in librum IV. Decretalium judici utriusque fori ecclesiastici accomodatus... (Augustae Vindelicorum 1713); Dissertationes juridico-theologicae de jure et justitia ad praxim fere omnium statuum directae plurimisque rarioribus quaestionibus instructae... (Augustae Vindelicorum 1714); Dissertationes de actibus humanis cum principiis potioribus moralis theologiae materiis applicatae, ac copiosis inde deductis practicis resolutionibus in magnum confessariorum commodum declaratae... (Graecii 1716).

Prim.: Historia annua collegii S. J. Labaci (Ms) III, 485, 492; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora I, Viennae, 1855, 169–70; MHK XIII, 1858, 38; Dimitz, Geschichte IV, 1876, 102, 108; J. Glonar, SBL I, 421; A. Sodnik, EJ III, 1958, 338–39; M. Smolik, Zbornik razprav teol. fak. v Lj., Lj. 1962, 372–87; M. Uršič, Jožef Kalasanc Erberg in njegov poskus osnutka za liter. zgod. Kranjske, Lj. 1975, 136.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Krhne, Simon (1649–1722). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi262654/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine